Burn-out onder jongeren; een groeiend probleem

Burn-out onder jongeren; een groeiend probleem

Net voor de zomervakantie heeft Sebastiaan Wong zijn stage bij MediaTest afgerond. Resultaat is een prachtige whitepaper over onderzoek naar burn-outs onder Millennials en Generatie Z. Een hot onderwerp; vorige week alleen al kopte de Volkskrant met ‘Artsen: student vaker in psychische nood’ en kondigde zorgverzekeraar Anderzorg een serie podcasts over dit onderwerp aan.

Sebastiaan heeft zijn onderzoek gehouden onder de leden van ons Jongerenpanel, dat wij samen met WayneParkerKent hebben opgebouwd. Een vragenlijst is door ruim 300 jongeren (164 Millennials en 144 GenZ) ingevuld. Op basis van de gegeven antwoorden is een groep met verhoogd risico op burn-out bepaald en afgezet tegen de groep die dit verhoogde risico niet heeft.

BLOG-burn out onder jongeren

Druk van maatschappij belangrijke oorzaak

Net als in vele andere publicaties blijkt dat de huidige hoge maatschappelijke druk een belangrijke oorzaak is. Bij studenten komt hier de financiële onzekerheid nog bij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de jongeren burn-outs als een groeiend probleem zien. Een ruime meerderheid vindt dat de maatschappij het probleem van burn-outs serieuzer moet nemen. Dit wordt in de Volkskrant bevestigd en dit is waar Anderzorg met podcasts vervolg aan geeft.

Onder Gen-Z een groter probleem dan onder Millennials

Zorgelijk is dat het deel van de jongeren met een verhoogd risico op een burn-out onder GenZ groter is dan onder Millennials. En hoewel men aangeeft de benodigde emotionele steun van familie en vrienden te krijgen, blijkt dat GenZ het lastiger vindt om over persoonlijke problemen te praten dan Millennials. Het probleem van burn-outs onder jongeren zal de komende jaren dus eerder toe- dan afnemen.

Social media, zelfbeeld en levensstijl spelen een belangrijke rol

Sebastiaan vindt in zijn onderzoek een duidelijk verband tussen social media gebruik en het risico op een burn-out, een factor die in artikelen vaak onderbelicht blijft. Zo blijkt dat jongeren met risico op een burn-out:

  • meer tijd besteden aan social media;
  • vaker afgeleid worden door social media tijdens werk of studie;
  • zich meer spiegelen en geconfronteerd worden met het perfecte leven van anderen;
  • zich meer zorgen maken over wat anderen van hen vinden.

Opvallend is dat al deze effecten zich sterker voordoen bij GenZ dan bij Millennials.

Het onderzoek van Sebastiaan bevestigt het groeiende probleem van burn-outs onder jongeren en de noodzaak om hier als maatschappij serieuze aandacht aan te besteden. Een belangrijk inzicht is dat, naast maatschappelijke en financiële druk, social media gebruik een belangrijke oorzaak is. De whitepaper van Sebastiaan is hier te downloaden.

Volkskrant: studenten bezwijken psychisch onder prestatiedruk, de psychologen zijn niet aan te slepen
Adformatie: zo-wil-anderzorg-generatie-y-behoeden-voor-een-burn-out

ezwinkels@mediatest.nl

Eline Zwinkels | Consultant