Deze methode is uitermate geschikt wanneer men de achterliggende gedachtes voor vertoond gedrag wil achterhalen of geïnteresseerd is in de individuele opvattingen over uw product of organisatie. MediaTest heeft ruime ervaring met het uitvoeren van diepte-interviews voor diverse branches en onder verschillende doelgroepen.

diepte interviews

Diepte-interviews geven diepgaande informatie doordat ingegaan kan worden op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de doelgroep. De interviews worden gehouden door onze ervaren interviewers.

Methode en locatie van de diepte-interviews

Diepte-interviews kunnen een goede aanvulling zijn op kwantitatief onderzoek. Diepte-interviews kunnen worden ingezet om oplossingen te vinden voor de pijnpunten die naar voren zijn gekomen tijdens kwantitatief onderzoek. Maar diepte-interviews kunnen ook helpen om de vragenlijst voor het kwantitatief onderzoek beter af te stemmen, door bijvoorbeeld te achterhalen welke aspecten van invloed zijn op de klanttevredenheid.

Werving van de respondenten

MediaTest kan zorgen voor de werving van de respondenten. MediaTest beschikt over een aantal grote externe onderzoekspanels. Ook wanneer de doelgroep bestaat uit klanten of medewerkers, kan MediaTest de werving van je overnemen. Tijdens de kick-off meeting stemmen we met je af aan welke eisen de respondenten moeten voldoen.