Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van MediaTest (mediatest.nl). De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is MediaTest, Naritaweg 217, 1043CB Amsterdam, 020-410 00 00. MediaTest is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), een branchevereniging die de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van marktonderzoek behartigt.

MediaTest respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Soms vraagt MediaTest je persoonsgegevens in te vullen, zoals je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, … Een voorbeeld hiervan is voor het downloaden van een Whitepaper of de inschrijving voor onze nieuwsbrief. Hierbij duiden we aan welke gegevens verplicht/optioneel zijn. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld onze diensten.

Indien je dit niet wil, kan je ons dat laten weten via een eenvoudige e-mail (op info@mediatest.nl) of elk ander gebruikelijk communicatiemiddel.

MediaTest treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Daarbij neemt MediaTest de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Gegevens die ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is een uitzondering op deze regel mogelijk, wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Informatie voor respondenten

Wij zijn een marktonderzoekbureau en verwerken je persoonsgegevens voor het doen van marktonderzoek. Wij werken in opdracht van onze opdrachtgevers en vaak hebben zij jouw gegevens aan ons doorgegeven en gevraagd je uit te nodigen voor marktonderzoek. Wanneer we je uitnodigen voor onderzoek dan informeren wij je over het doel van het onderzoek, en op verzoek, wie onze opdrachtgever is. Zo kun je altijd bij hen nagaan of zij jouw gegevens met ons mochten delen. Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijke voor de rechtmatige verwerking van jouw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat je gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn je gegevens voor een ander doel verzameld. Wij mogen je gegevens dus gebruiken voor marktonderzoek ook al heb je daar geen expliciete toestemming voor gegeven. De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig. Jij bepaalt of je deel wilt nemen.

Wij gebruiken je persoonsgegevens bij de verwerking van je antwoorden voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of jongeren een andere mening hebben dan ouderen, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen die in de stad wonen en mensen die daarbuiten woonachtig zijn. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Wij verwerken je gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over jouw als individu met identificeerbare gegevens tenzij je ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we je aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van je gegevens te voorkomen. Je antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om je iets te verkopen of toe te sturen. Na afloop van het onderzoek worden jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden verwijderd.

Jongeren onder de 16 worden niet direct door MediaTest benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16, dan benaderen wij hen via de ouders of verzorgers of vragen eerst toestemming van ouders of verzorgers in de vragenlijst.

Informatie voor klanten

Wij verwerken je persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoeleinden. Marketingactiviteiten die vallen onder dit doel bestaan uit commerciële en informatieve e-mail berichten zoals nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor events die wij organiseren en informatie over door ons aangeboden producten en diensten waar je mogelijk in geïnteresseerd bent. Bij het verzamelen van je gegevens ga je akkoord met onze voorwaarden en geef je ons toestemming voor het gebruik voor bovengenoemd doel. Wij verzamelen de gegevens direct bij jouw, de betrokkene, en ontvangen deze niet van derden. Je gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemd doel totdat je aangeeft dat wij je gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. Je kunt hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mails die wij sturen of contact met ons opnemen via het hieronder vermelde email adres. Wij bewaren je persoonsgegevens in ons projectadministratiesysteem met datacenters binnen de EU en gebruiken ze voor bovengenoemd doel zolang de overeenkomst voortduurt. Je hebt het recht om de gegevens die we van je verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heb je het recht om te vragen of wij je gegevens verwijderen. Je kunt dan contact met ons opnemen via het hieronder vermelde email adres.

Contact

info@mediatest.nl, of per brief: MediaTest, Naritaweg 217, 1043CB Amsterdam. We kunnen je een bewijs van je identiteit vragen.