Middelenmixonderzoek

Ontdek de kracht van een middelenmix-onderzoek

Ook binnen jouw organisatie zijn er ongetwijfeld veel verschillende communicatiemiddelen, gericht op een groot aantal verschillende, interne en externe, doelgroepen. Een uitgebreide middelen-mix, die veelal lang geleden is ontstaan en over de jaren is gegroeid.

middelenmix onderzoek

Sluit de informatie (nog) aan op de informatiebehoefte?

Maar zitten de verschillende doelgroepen wel op al die informatie te wachten? Sluit de informatie (nog) aan op hun informatiebehoefte? Wat leest, ziet of hoort men? En waar, via welk middel? Is dat ook de gewenste vorm? Heeft digitaal de voorkeur? Een video? Of toch liever een longread in print?

Voor veel van onze klanten voeren wij regelmatig middelenmix-onderzoek uit. Onderzoek waarbij wij inzicht verschaffen in de mate waarin de afzonderlijke doelgroepen de huidige middelenmix gebruiken en waarderen. Of het nu gaat om above the line communicatie met consumenten, om specialistische vakinformatie of om interne communicatie, met een middelenmix-onderzoek stellen we de volgende aspecten vast:

  • Het bereik van de verschillende middelen, totaal en per subdoelgroep
  • De beoordeling van de verschillende middelen, in vorm en inhoud
  • De mate waarin elk middel bijdraagt aan de algehele tevredenheid over de communicatie
  • De aansluiting van de onderdelen van de mix op de behoeften van elk van de subdoelgroepen
  • Het effect van de verschillende middelen op kennis, houding en gedrag ten aanzien van de organisatie of het merk

Uitgebreide analyse

In de analyse van de uitkomsten kijken we naar verschillen tussen de doelgroepen, maar ook op basis van andere achtergrondvariabelen die bepalend zijn in hoe en wanneer men informatie het liefst tot zich neemt. Daarnaast voeren wij waar relevant een regressieanalyse uit om het verband tussen verschillende middelen en de waardering te bepalen. Door middel van deze analyses krijgen we onder andere inzicht in de vraag welke middelen het meest van belang zijn voor de algehele waardering van de communicatie.

Concrete, hands-on resultaten

Op resultaten van het onderzoek maken concrete en gerichte beslissingen mogelijk over het aanscherpen van de mix, het toevoegen of schrappen van middelen en het brengen van de juiste informatie op de juiste wijze. Kortom: optimaliseren en herinrichten. Om zo de doelgroepen ook in de toekomst, in vorm en inhoud, zo krachtig en efficiënt mogelijk te bedienen.

Kostenbesparing

En… niet onbelangrijk; vaak leidt een middelenmix-onderzoek tot een aanzienlijke kostenbesparing doordat inefficiënte middelen kunnen worden geschrapt.

MediaTest geeft jouw communicatiemiddelen KRACHT

Dat doen we doordacht en voordelig, met nadruk op de praktische verbeterkansen, zodat jij doelgericht de juiste keuzes kunt maken om tot een effectieve middelenmix te komen.

Methode en technieken

In een uitgebreid briefingsgesprek bepalen we samen met jou welke onderzoeksmethoden we inzetten. Bijvoorbeeld:

Wil je ook een middelenmix-onderzoek doen?

Wil je eens bespreken wat past voor jouw merk of organisatie? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder! Of vul onderstaand contactformulier in.

Michiel Rotteveel

Michiel Rotteveel | Managing Partner / directeur onderzoek

020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.