Op zoek naar cijfermatig inzicht rondom jouw merk, product of service? Dan zit je goed met (online) kwantitatief onderzoek. Dit soort onderzoek wordt gebruikt om representatieve antwoorden te krijgen op al je vragen. De uitkomst van het onderzoek is gebaseerd op harde cijfers en percentages.

methode kwantitatief onderzoek

De voordelen van (online) kwantitatief onderzoek

Een slimme vragenlijst met veel differentiatie in de beschikbare methoden; dat is vakmanschap! Een representatieve steekproef met landelijke spreiding doet de rest en zorgt voor een statistisch betrouwbaar resultaat. Kwantitatief onderzoek leent zich bij uitstek voor een online aanpak, eventueel aangevuld met telefonisch, schriftelijk of één-op-één onderzoek.

Online onderzoek maakt het mogelijk om je doelgroep in een korte tijd te ondervragen, en er dus snel resultaten beschikbaar zijn. Tevens is er de mogelijkheid om beeld, film- of geluidsfragmenten op te nemen in de vragenlijst. Online onderzoek is daarom zeer geschikt voor het testen van bijvoorbeeld reclame-uitingen of bijvoorbeeld tv en radio onderzoek, maar ook van naamsbekendheid door middel van het tonen van logo’s.

Veldwerk/werving

Bij kwantitatief onderzoek ondervragen we meestal grote aantallen respondenten. MediaTest kan hiervoor de werving verzorgen. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf respondenten te leveren, zoals klanten of medewerkers.