In samenwerking met Wayne Parker Kent voeren wij jaarlijks het grote Jongerenonderzoek uit. Onderzoek om de leefwereld van de Nederlandse Millennials en Generation Z in kaart te brengen.

jongerenonderzoek

Ontdek de kracht van het jongerenonderzoek

In samenwerking met Wayne Parker Kent voeren wij jaarlijks het grote Jongerenonderzoek uit. Onderzoek om de leefwereld van de Nederlandse Millennials (26 – 40 jaar) en Generation Z (15 – 25 jaar) in kaart te brengen. Elk jaar wordt er een aantal vaste thema’s uitgevraagd, waaronder (social) mediagebruik, advertising en online privacy. Daarnaast leggen we bij elke meting uiteenlopende thema’s voor als vrijetijdsbesteding, milieubewustzijn, sporten, goede doelen en gaming.

Doordat wij het onderzoek regelmatig herhalen, hebben we een goed beeld van verschuivingen en trends. We weten wat de Nederlandse jongeren beweegt en hoe zij denken over heel veel verschillende onderwerpen.

Enkele resultaten van ons meest recente onderzoek

Wist jij bijvoorbeeld dat:

  • Het gebruik van Facebook onder Nederlandse jongeren in 2018 nog op 98% lag, maar in 2020 nog maar op 67%?
  • Meer dan de helft van alle ‘tv-kijktijd’ wordt besteed aan het kijken naar On Demand diensten?
  • 21% van de Millennials geen abonnement heeft bij een TV-provider?
  • Maar liefst 93% van de jongeren hun Netflix-account deelt met anderen?
  • Het gebruik van Snapchat het afgelopen jaar onder Millennials is gedaald, maar onder Gen Z fors is gestegen?
  • De groep Gen Z vrouwen het meest open staat voor reclame via influencers?
  • 42% van de Gen Z mannen 4x per week (of nóg vaker) sport?

Wist je dat jij ook jouw vragen aan deze generaties kan voorleggen? Dat kan snel en goedkoop via ons Jongerenpanel met meer dan 5.000 Millennials en Gen Z.

Ook vragen stellen aan ons jongerenpanel?

Ben je nieuwsgierig naar alle resultaten? En wellicht zijn de uitkomsten ook interessant voor nog anderen binnen jouw organisatie? Ik maak graag een (online) afspraak met je om een presentatie te geven!

Michiel Rotteveel | Managing partner/directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.