Waardevolle segmenten in de jongerendoelgroep

De ene ‘jongere’ is natuurlijk de andere niet. Maar op welke segment binnen de jongerendoelgroep richt jij je met je communicatie? Op de ‘traditionele’, de ‘kwetsbare’ of de ‘welvarende’? Collega Marit Sträter dook diep in de resultaten van ons jaarlijkse jongerenonderzoek en vond acht verrassende segmenten.

Welke segmenten bestaan er binnen de jongerendoelgroep?

Jongeren zijn voor veel organisaties een belangrijke maar lastig te bereiken doelgroep. En het is een hele diverse groep. Juist daarom is het cruciaal om communicatie zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Met dit doel heeft MediaTest onderzocht welke segmenten zich onder de jongerendoelgroep bevinden. Een uitgebreide segmentatieanalyse met de data van het Jongerenonderzoek 2022 leidde tot acht verschillende segmenten gevonden:

  • De milieubewuste
  • De welvarende
  • De workaholic
  • De kwetsbare
  • De ambitieuze
  • De traditionele
  • De sportieve
  • De einzelgänger

De segmenten hebben elk hun eigen demografische kenmerken, normen en waarden, mediagebruik, financiële situatie en zo verder. MediaTest heeft de analyse uitgewerkt in persona’s van elk segment. Daarnaast zijn de segmenten visueel weergegeven in grafieken met diverse assen (niet duurzaam – duurzaam, traditioneel – modern, et cetera). Dit brengt de verschillende kenmerken van de segmenten goed in beeld.

Effectief communiceren met de segmenten

Hoe kun je de kennis van deze segmenten nu toepassen wanneer je ze wil benaderen? MediaTest heeft alvast een vertaalslag gemaakt naar praktische handvatten. Het whitepaper over dit onderzoek biedt een overzicht van de top 3 kanalen via welke je de segmenten het best kunt benaderen, evenals persoonlijke onderwerpen/haakjes per segment die je kan aanhalen in de communicatie. Zo spreek je elk segment op een persoonlijk relevante wijze aan.

Wil je meer lezen over de verschillende segmenten en hoe je deze het best kunt benaderen? Download dan het whitepaper!

Interessant artikel?

Wil je meer weten over het jongerenonderzoek? Of zijn de uitkomsten wellicht ook interessant voor anderen binnen jouw organisatie? Ik maak graag een (online) afspraak met je om een presentatie te geven!

Michiel Rotteveel | Managing partner/directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl