Concepttest

Uitgevers zijn volop in beweging. Digitalisering en nieuwe devices vragen om continue innovatie. Hierbij is het essentieel de wensen en waardering van de doelgroep scherp te monitoren, zodat je product de aansluiting met de gebruikers niet verliest. Daarom biedt de MediaTest concepttest je de mogelijkheid jouw product al in de conceptfase aan de doelgroep voor te leggen.

Sluiten de nieuwe producten aan bij de wensen van de doelgroep? Is de content op maat? Navigeert de doelgroep makkelijk door het product? Bij MediaTest is elk onderzoek naar uitgeefconcepten maatwerk, nauw aansluitend bij de unieke doelstellingen en doelgroepen van jouw product. Zo kunnen we goed en scherp onderzoek doen en antwoord geven op al jouw vragen. Zodat jij op basis van de onderzoeksresultaten onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Ontdek de kracht van het testen van uitgeefconcepten

Aangezien uitgeefconcepten vaak complexe informatie bevatten en voor een specifieke doelgroep ontwikkeld worden, is een uitgebreide briefing door het uitgeefteam een must. Vervolgens doen wij een kwalitatieve concepttest in 1-op-1- of groepsgesprekken met de doelgroep. Echt veldwerk, waarbij het uitgeefteam mee kijkt. Dit zorgt voor korte lijnen tussen de gespreksleider en opdrachtgever en goede inhoudelijke feedback naar de deelnemers aan het onderzoek. Bijkomend voordeel is dat het uitgeefteam op basis van de debrief, na afloop van het veldwerk, al aan de slag kan met de resultaten, nog voordat de rapportage gereed is.

MediaTest geeft jouw uitgeefconcepten KRACHT

Een concepttest levert een schat aan bruikbare informatie op. Verbeterpunten ter optimalisatie van het product, maar ook USP’s die onmisbaar zijn voor aanscherping van de propositie en voor de (marketing)communicatie rond het product. De voordelen op een rij:

  • Snel, voordelig en overzichtelijk inzicht in de belangrijkste voordelen en verbeterpunten van het product, vertaald in concrete aanbevelingen
  • Inzicht in de USP’s van het product ten behoeve van aanscherping van de propositie

Krachtige tools

In een uitgebreid briefingsgesprek bepalen we samen met jou welke onderzoeksmethoden we inzetten. Bijvoorbeeld:

Wil je ook je uitgeefconcepten laten testen?

Onderstaande cases/blogs laten de toegevoegde waarde van een concepttest zien. Wil je eens bespreken wat past voor jouw merk of organisatie? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder! Of vul onderstaand contactformulier in.

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.