Kwalitatief onderzoek

Soms kan kwalitatief onderzoek beter antwoord geven op een onderzoeksvraag dan kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is onmisbaar in je onderzoeksmix. Want bij kwalitatief onderzoek in single- of duo-interviews of focusgroepen draait het niet om cijfers, maar juist om het hoe en waarom. Voor jouw organisatie is het dus dé methode om inzicht te krijgen in wát er leeft onder jouw interne of externe doelgroep en waaróm.

De ervaren moderators van MediaTest zorgen voor de juiste interactie en sfeer. Zo verzamelen we een breed spectrum aan meningen en brengen motieven en barrières in kaart. En tijdens single- en duo-interviews gaan wij de gewenste diepte in om persoonlijke behoeften te achterhalen. Bovendien heeft MediaTest ruime ervaring in het interviewen van bijzondere doelgroepen, zoals doven en slechthorenden, mensen met een geestelijke beperking en minder digivaardigen. MediaTest is de specialist in kwalitatief onderzoek.

De voordelen van kwalitatief onderzoek

  • de mogelijkheid om door te vragen
  • de mogelijkheid om je vraagstelling en de methodiek tijdens het gesprek bij te sturen aan de hand van reeds behaalde resultaten
  • de mogelijkheid om gebruik te maken van projectieve technieken (vraagtechnieken die tot doel hebben om remmingen bij respondenten weg te nemen, waardoor de respondenten eerder vrijuit over zichzelf gaan praten)
  • de mogelijkheid voor de opdrachtgever om mee te kijken via een spiegelwand, gesloten tv-circuit of zelfs online vanaf de eigen werkplek. MediaTest hecht veel waarde aan actieve participatie van de opdrachtgever. Want meekijken met de gesprekken en de mogelijkheid om gelijktijdig feedback te geven, verhoogt de kwaliteit van de gesprekken en maakt de resultaten dus nog waardevoller.

Verschillende methoden kwalitatief onderzoek

Er zijn verschillende methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren, zoals diepte-interviews, groepsdiscussies , online communities en online-interviews. Natuurlijk kunnen wij je advies geven over welke kwalitatieve methode het beste bij je past!

Veldwerk/werving

Kwalititatief onderzoek vereist minder respondenten, maar hun tijdsinvestering is beduidend groter. MediaTest beschikt over een aantal grote externe onderzoekspanels. Ook wanneer de doelgroep bestaat uit klanten of medewerkers, kan MediaTest de werving van je overnemen.