Case: Leger des Heils

Diepere beleving van donateurs Leger des Heils

MediaTest voerde een kwalitatief onderzoek uit naar de diepere beleving van donateurs van het Leger des Heils.

Doel

Het Leger des Heils is er om mensen te helpen en begeleiden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om dit te kunnen blijven doen zijn ze grotendeels afhankelijk van donaties. Het Leger des Heils is daarom benieuwd naar de drijfveren en motieven van donateurs om daarmee beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeftes van deze donateurs.

Een krachtige aanpak

MediaTest heeft om deze reden een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van focusgroepen. Hierbij is gelet op een goede spreiding in het type donateur: incidenteel, structureel en vrijwilligers. Door de focusgroepen online en op twee verschillende locaties, is een representatieve spreiding gerealiseerd. Van belang voor het Leger des Heils, gezien hun aanwezigheid door heel Nederland.

Voorafgaand aan de gesprekken stelde MediaTest in samenspraak met het Leger des Heils een topic guide op om ‘de donateur’ breed in beeld te brengen. Zowel in relatie tot het Leger des Heils als in relatie tot andere goede doelen en hun persoonlijke overtuigingen.

Door gebruik te maken van diverse creatieve oefening waarbij deelnemers dieper in gaan op hun overtuigingen ontstaat, zonder hier direct naar te vragen, een goed gesprek over de diepere persoonlijke motieven voor hun donatie en betrokkenheid bij het Leger des Heils. Kortom, een leuke laagdrempelige opdracht voor de deelnemers met tegelijkertijd de gewenste diepgang en dynamiek voor de klant.

Effect

Door een uitgebreide analyse van de diverse focusgroepen zijn er, op basis van donateurs concrete punten naar voren gekomen waarmee het Leger des Heils verder kan. Zowel in het behoud van donateurs: door bijvoorbeeld specifieke terugkoppelingen van hun activiteiten, als de werving van donateurs: door behoudt van de prettige tone-of-voice en respectvolle mate van afstand die het Leger des Heils nu heeft.

Interessante case?

Wil je meer weten over dit onderzoek?  Neem dan contact met mij op!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl