Bij veel van onze onderzoeken gaat het om het verbeteren van het bestaande. Of het nu gaat om een campagne of een website, vaak roepen we daar de hulp van de doelgroep bij in. Wij nodigen hen uit om te helpen iets beters te creëren.

co creatie

Ontdek de kracht van co-creatie

Van belang is dat creatie en daarmee co-creatie een onvoorspelbaar proces is. De route naar het einddoel is niet eenduidig te bepalen. Dat vraagt om een flexibele insteek en makkelijk wendbare opzet op basis van co-creatie en voortschrijdend inzicht. Soms zijn vragen aan de doelgroep concreet en volstaat een korte online enquête (of zelfs maar één vraag per mail). Een ander moment is meer input gewenst en zijn interviews of focusgroepen de geëigende methode. De opzet moet al deze mogelijkheden bieden. Grofweg kent het proces de volgende stappen:

 1.  Een gemeenschappelijk fundament
 2. Crowdsourcen en prioriteren van de ideeën
 3. Designen van concepten
 4. Realiseren van prototypen
 5. Maken van eindproducten
 6. Verwerken van user feedback na lancering

Naast het co-creëren en valideren met klanten, dient ook het proces continu aandacht te krijgen. Wordt voldaan aan de voorwaarden om de volgende stap in te gaan of dient de planning en het concept te worden bijgesteld?

Een succesvol co-creatie-traject begint met een goede voorbereiding. Om die reden starten wij altijd met een stevige kick-off. Hierin worden met betrokkenen de volgende onderdelen vastgesteld:

 • Doelstellingen: Wat zijn harde doelstellingen, wat zijn prettige aanvullingen? Wanneer is het traject geslaagd? Wanneer kunnen we het traject als afgesloten beschouwen?
 • Doelgroep: Wie behoren tot de doelgroep, wie niet?
 • Onderzoeksvragen: Voor welke vragen is kwantitatief onderzoek geschikt, welke kunnen we beter met kwalitatief onderzoek beantwoorden? In welke volgorde worden deze idealiter beantwoord?
 • Interne planning: Hoe ziet de interne planning eruit? Hoe sluit het traject optimaal aan op interne planningen?
 • Borging van kennis: Op welke manier zorgen we ervoor dat de reeds opgedane kennis niet verloren gaat? Wat is hierin de rol van MediaTest?
 • Evaluatie en bijsturing: Op welke manier organiseren we feedback? Wie is verantwoordelijk voor een periodieke evaluatie van het proces en de eventuele bijsturing van de plannen?

Wanneer het gaat om co-creatie kun je kiezen voor een structurele aanpak of een meer ad hoc opzet. Een structurele aanpak kan op veel verschillende manieren worden aangepakt, onder andere door:

 • Het opzetten van een onderzoekscommunity / klantenplatform
 • Periodiek overleg tussen opdrachtgever en MediaTest

MediaTest heeft ervaring met een groot aantal onderzoeksmethoden die goed aansluiten bij het co-creatie proces. Hierbij denken we onder andere aan:

 • Kwalitatieve concepttesten (al dan niet op basis van mock-ups, clickable of pdf)
 • User experience en user interface onderzoek, al dan niet met behulp van eyetracking (vaak kwalitatief, maar soms ook kwantitatief, op alle mogelijke devices)
 • Korte telefonische of online enquêtes
 • Beheer en inzet van communities of een klankbordgroep/platform
 • Agile producttesten met korte doorlooptijd en effectieve terugkoppeling van resultaten
 • Et cetera