Een groepsdiscussie is een dynamische vorm van kwalitatief onderzoek. Met onze ervaren gespreksleider/moderator zorgt de discussie tussen de deelnemers voor diepgaande kwalitatieve informatie. Dit biedt inzichten in complexe vraagstukken en stelt je in staat om concrete verbeterpunten door te voeren.

groepsdiscussie

Uitvoering groepsdiscussies

MediaTest heeft een schat aan ervaring met groepsdiscussies. Tijdens de groepsdiscussie wordt een gesprekspuntenlijst gebruikt. Over het algemeen worden er minimaal twee groepsdiscussies gehouden. Op deze manier kunnen bepaalde vormen van groepsgedrag worden herkend en uitgefilterd

Tijdens een groepsdiscussie wordt onder leiding van onze ervaren moderator (gespreksleider) met een aantal respondenten uit je doelgroep gesproken over een bepaald onderwerp. Wij wisselen een discussie vaak af met individuele opdrachten. Hierdoor moeten de respondenten zelf nadenken over het onderwerp. Zo worden eventuele negatieve aspecten van de groepsdiscussie zoveel mogelijk opgeheven. In samenspraak met de opdrachtgever bepalen we welke onderwerpen tijdens het gesprek aan bod zullen komen. Gedurende het gesprek zullen we met de respondenten steeds dieper op het onderwerp van het onderzoek ingaan. MediaTest hecht veel waarde aan actieve participatie van de opdrachtgever. Want meekijken met de gesprekken en de mogelijkheid om gelijktijdig feedback te geven, verhoogt de kwaliteit van de gesprekken en maakt de resultaten dus nog waardevoller. Het is mogelijk om (audiovisuele) concepten voor te leggen aan de respondenten.

Werving van de respondenten

MediaTest kan zorgen voor de werving van de respondenten. MediaTest beschikt over een aantal grote externe onderzoekspanels. Ook wanneer de doelgroep bestaat uit klanten of medewerkers, kan MediaTest de werving van je overnemen. Tijdens de kick-off meeting stemmen we met je af aan welke eisen de respondenten moeten voldoen.

Locatie en faciliteiten voor groepsdiscussies

Groepsdiscussies kunnen op diverse locaties op centrale plekken in het land worden uitgevoerd. Al onze locaties zijn voorzien van de nieuwste technieken op gebied van audio en video. In de meekijkruimte heb je de gelegenheid om live mee te kijken tijdens de groepsdiscussie. Dit kan via een gesloten tv-circuit en/of via een spiegelwand. Meekijken zorgt ervoor dat het makkelijker is om je in te leven in de resultaten. In de meekijkruimte is altijd een consultant van MediaTest aanwezig die samen met jou meeluistert, zodat er tijdens de groepsdiscussie feedback gegeven kan worden aan de gespreksleider/moderator. Aan het eind van de discussie is altijd ruimte om een paar nieuwe vragen naar aanleiding van de discussie aan de respondenten te stellen.