De do’s en don’ts bij logo-onderzoek

Een logo is het visitekaartje van een organisatie. Regelmatig worden wij gevraagd om te onderzoeken of een logo nog past bij de organisatie, welke merkwaarden het communiceert en of het tijd is voor verandering. Maar ja, hoe dan? En in welke richting? We schetsen een aantal aandachtspunten voor goed logo-onderzoek.

BLOG-De dos en donts bij logo-onderzoek

Het lijkt eenvoudig: je legt een logo voor aan de doelgroep en je vraagt wat men er van vindt. Maar er komt meer kijken bij logo-onderzoek waar je werkelijk iets aan hebt. Een tip van de sluier van hoe wij dat bij MediaTest doen, want bij goed logo-onderzoek zijn onder meer de volgende aspecten van groot belang:

Vaststellen van de gewenste uitstraling

Het vaststellen van de doelstellingen is natuurlijk bij elk onderzoek belangrijk. Bij logo-onderzoek verdient het extra aanbeveling om van te voren te weten wat het logo zou moeten communiceren en welke merkwaarden we willen dat de respondenten terugkoppelen. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar het raakt de kern, de ‘why’, van elke organisatie. Vaak blijkt dat er binnen veel organisaties verschillend wordt gedacht over wat die ‘why’ is of zou moeten zijn. En dat het bovendien tijd en moeite kost om dat scherp te krijgen.

Check de gewenst uitstraling ook met de huidige uitstraling

Stel goed vast hoe men tegen het huidige logo aankijkt én tegen de organisatie of het merk. Daarmee is te voorkomen dat een eventueel nieuw logo te ver afstaat van hoe men de organisatie nu kent en ervaart. Een te grote stap naar een nieuw uitstraling is veelal ongeloofwaardig.

Pas op: veel is onbewust!

Veel van wat een logo communiceert, gebeurt niet expliciet maar juist onbewust. En dus ik het lastig voor respondenten om de ‘uitstraling’ of de ‘sfeer’ van een logo te verwoorden. Help hen daarbij. Natuurlijk is het goed om eerst naar spontane associaties te vragen, maar daarna is het verstandig om concreet te vragen of een aantal (gewenste maar ook ongewenste) merkwaarden bij het logo passen.

Maak onderscheid tussen de afzonderlijke elementen uit het logo

Overweeg om het beeldmerk en de merknaam los te koppelen. En denk bijvoorbeeld ook aan het apart onderzoeken van het soundlogo. Soms hebben zij ieder hun eigen uitstraling en impact. Het ene element kan bijvoorbeeld verouderd zijn en aan vervanging toe, terwijl het andere juist voor de nodige herkenning zorgt en zeker behouden moet blijven.

Biedt varianten aan

De kracht van een logo komt vaak het beste naar voren in vergelijking met andere logo’s. Zeker bij een nieuw ontworpen logo is het goed om verschillende varianten aan te bieden, die soms maar op kleine details van elkaar hoeven te verschillen. Laat het design-bureau verschillende opties ontwerpen. In de logo-test komt dan duidelijk naar voren welk design het beste werkt. En waarom!

De volgorde binnen het onderzoek is cruciaal

Denk goed na over de volgorde waarin je het materiaal aan de respondenten voorlegt. Alles wat men te zien krijgt, beïnvloedt de beoordeling van wat men later in het onderzoek tegenkomt. Leg bijvoorbeeld eerst alleen de kleuren van het logo voor om associaties met die kleuren te peilen. En daarna pas het hele logo. Bedenk ook wat het effect op de beoordeling is, als men weet van welke organisatie het logo is. Vaak is het raadzaam om dat zo lang mogelijk ‘geheim’ te houden.

Interessant artikel?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Wil je meer weten over ons logo-onderzoek? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Bart Kleijn | Client Director
020-410 00 00 | bkleijn@mediatest.nl