De MediaTestDag: Aan de slag voor stichting Steunouder

De MediaTestDag: Aan de slag voor stichting Steunouder

De MediaTestdag: gratis een volledig onderzoek binnen één dag, voor een maatschappelijk relevante organisatie. Dit jaar was het hele team van MediaTest een intensieve dag in de weer voor Stichting Steunouder!

Dit jaar voor de tweede keer: de MediaTestdag. In het leven geroepen voor (kleine) maatschappelijke organisaties die wel een brandende onderzoeksvraag hebben, maar niet de (financiële) mogelijkheden om onderzoek te doen. Een volledig onderzoek: van de briefing in de vroege ochtend tot het opleveren van het rapport, midden in de nacht.

Van de vele inzenders was Stichting Steunouder de winnaar. En dus schoof Maria Wassink, directeur Steunouder NL, aan voor het ontbijt en voor een intensieve briefing. De onderzoeksvraag die centraal stond was hoe de promotie en het huidige communicatiemateriaal van Stichting Steunouder verbeterd kon worden.

We gingen aan de slag. We legden het communicatiemateriaal in een online enquête voor aan meer dan 200 potentiele steunouders uit het panel van Opiniemeters. Daarnaast namen we negen telefonische kwalitatieve interviews af met coördinatoren van Stichting Steunouder door het hele land.

En dat leverde heel veel nuttige informatie op! Bijvoorbeeld: toegankelijker en minder zakelijk taalgebruik, meer focus op het kind en minder op de ouder (ook in beeldgebruik) en minder communiceren vanuit het probleem.

Steuouder

Het is best lastig voor ons om goede promotie te geven aan Steunouder. We zijn inhoudelijk gedreven mensen die vanuit de zorg voor het welzijn van kinderen en ouders gaan. Dat is een totaal andere competentie dan Steunouder in beeld brengen!

Hoe mooi is het dan dat we in de prijzen vielen van MediaTest ter ere van hun 20e verjaardag!

We startten 23 mei met het 7-koppig team met een werkontbijt. De denkrimpels namen gaande mijn verhaal zienderogen toe, de ideeën gingen borrelen en vervolgens zette het team een onderzoek op de rails naar de beleving van onze pr-materialen. En wat schetst onze verbazing: ’s avonds om 23.15 uur viel het rapport met goeie tips in de mailbox!

Welke tips? Bijvoorbeeld om ons taalgebruik minder zakelijk en meer toegankelijk te maken zodat ouders en vrijwillige steunouders zich beter kunnen herkennen en minder een drempel ervaren om zich aan te melden voor en als een steunouder. En duidelijk maken dat wij ons primair richten op het kind dat een paar uurtjes per week meedraait in het gezin van de vrijwillige steunouder. Daarmee maken wij immers voor kinderen en dus hun ouders het verschil! Minder probleem-taalgebruik. Vooral aangeven dat het normaal is om hulp te vragen.

Hiermee gaan we de komende maanden aan de slag. MediaTest heeft ons op een nieuw onderbouwd spoor gezet dat we graag verder gaan concretiseren.

Hartelijk dank!

Maria Wassink,
directeur Steunouder NL

mrotteveel@mediatest.nl

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek