Jongeren hebben meeste sympathie voor boeren

De sympathie voor de protesten was groot, maar in hoeverre gaat dat ook op voor de jongeren in ons land?

Uit onderzoek van MediaTest, uitgevoerd onder hun jongerenpanel blijkt dat jongeren in de huidige stikstofcrises de meeste sympathie hebben voor Nederlandse boeren. In totaal hebben ruim 350 jongeren van 16 tot 39 jaar hun mening gegeven over de diverse betrokken partijen bij de stikstofcrisis en de mogelijke oplossingen hiervoor.

BLOG-Jongeren hebben meeste sympathie voor boeren

De stikstofcrisis heeft Nederland in z’n greep. Dit zorgde er begin oktober voor dat honderden boze boeren van heinde en verre naar Den Haag uitrukten. De sympathie voor de protesten was groot, maar in hoeverre gaat dat ook op voor de jongeren in ons land? Wij vroegen het de Millennials en Gen Z’ers in de week na de protesten op 1 oktober.

Veel sympathie voor boeren en milieuorganisaties

Bij de stikstofcrises zijn veel partijen betrokken. Boeren en milieuorganisaties protesteren, politici reageren, de pers schrijft en de grote industrie zwijgt. Van alle betrokken partijen vinden jongeren boeren (64%) en milieuorganisaties (53%) het meest sympathiek. De grote industrie (14%), de pers (22%) en politiek (24%) kunnen op de minste sympathie rekenen.

Het is opvallend dat mannen de boeren een warm hart toedragen (60%) en vrouwen milieuorganisaties (63%). Jongeren in de grote steden staan minder sympathiek tegenover de boeren (52%) en hebben meer sympathie voor milieuorganisaties (59%). Bij de ‘dorpelingen’ is er meer sympathie voor boeren (66%) en minder sympathie voor milieuorganisaties (51%).

Protesteren heeft effect

De protesten van begin oktober hebben effect op jongeren. Ruim 40% van de jongeren geeft aan na de eerste protesten een positiever beeld te hebben gekregen van boeren. Eenzelfde percentage van de jongeren zegt dat hun beeld van de politiek is verslechterd door de protesten. Een kwart van de Millennials en Gen Z’ers heeft een negatiever beeld gekregen van de pers. Over andere betrokken partijen, zoals milieuorganisaties, werkgeversorganisaties of ‘bouwend Nederland’, is de jongste generatie minder uitgesproken. Het beeld dat jongeren over hen hebben veranderde niet door de protesten.

Pak eerst de grote industrie aan

Wat nou als de jongeren het voor het zeggen hebben en één maatregel mogen nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen? In dat geval staat één ding vast: de grote industrie krijgt het voor z’n kiezen (45%). Jongeren willen dat de grote industrie wordt aangepakt. Op ruime afstand volgen elektrisch rijden stimuleren (13%), de veestapel inkrimpen (12%) en de maximumsnelheid verlagen (10%).

Het is spannend wat jongeren vinden na weer een week vol protesten van boeren, maar op basis van deze resultaten lijken jongeren aan te geven dat het regeringsbeleid inzake stikstof zeker aangepast dient te worden. Radio 1 voerde vandaag een klein onderzoek uit onder 17.000 mensen, waarbij 85% aangeeft dat boeren niet te ver gaan met hun acties.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder het MediaTest Jongerenpanel. Hier hebben 353 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 39 jaar aan meegewerkt.

Over MediaTest

MediaTest is een marktonderzoeksbureau dat communicatie en media onderzoekt, meet en test. MediaTest voert zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit en helpt opdrachtgevers om hun communicatie effectiever te maken. Bij MediaTest zit je direct aan tafel met inhoudelijke specialisten, die eerst veel vragen en goed luisteren. Onderscheidend en met een warm hart voor jouw merk. En al 20 jaar altijd doeltreffend. Door onderzoek net even anders aan te pakken. Krachtiger. Voor het beste effect. MediaTest geeft communicatie kracht.

Interessant artikel?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl