Kan het gebruik van samenwerkingstools leiden tot een burn-out

Samenwerkingstools: flexibiliteit of een inbreuk op je vrije tijd?

Slack, Google Drive, Microsoft Teams… Je hebt er vast wel van gehoord en de kans is groot dat je ook op jouw werk gebruik maakt van één of meerdere van dergelijke samenwerkingstools. Sinds de coronacrisis worden deze tools steeds vaker gebruikt om zowel het werken vanuit huis als hybride werken te faciliteren.

Prettig, volgens velen, want samenwerkingstools maken het mogelijk om te werken waar en wanneer het goed uitkomt en indien gewenst zelfs vanaf je mobiele telefoon. Dit maakt flexibel, maar het kan er ook voor zorgen dat werk en privéleven door elkaar heen gaan lopen. Onderzoek wijst uit dat een verstoorde werk/privé-balans de kans op burn-out vergroot.

Een onderzoek naar het effect op burn-out

Omdat de afgelopen jaren (en vooral tijdens de coronacrisis) burn-out klachten in Nederland sterk zijn toegenomen, is het belangrijk om te onderzoeken welke factoren hieraan ten grondslag liggen zodat dit kan worden tegengegaan. Met dit doel stelde onze collega voor haar masterthesis de onderzoeksvraag in hoeverre het gebruik van samenwerkingstools de werk/privébalans kan verstoren en daarmee kan leiden tot burn-out.

Eén van de uitkomsten van dit onderzoek is inderdaad dat de uitdagingen die men ervaart met samenwerkingstools zowel direct tot burn-out klachten kunnen leiden, als indirect doordat het van negatieve invloed is op de werk/privébalans. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn enkele tips opgesteld voor managers en werknemers om deze gevolgen te vermijden, zoals het gebruik van diverse strategieën om met uitdagingen van samenwerkingstools om te gaan. Wil je meer weten over hoe samenwerkingstools jouw werk/privébalans en welzijn beïnvloeden en ben je benieuwd naar de tips? Download dan hier het rapport over dit onderzoek!