Ook jongeren eenzaam dankzij het thuiszitten

MediaTest peilt continu bij de jongeren in haar online panel hoe zij de Coronacrisis ervaren. Hoe gaat het met de jongeren en hoe kijken zij tegen de nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden aan? Hoe verschillen de nieuwe resultaten van de meting die wij twee weken geleden uitvoerden? De uitkomsten van een tweede onderzoek in korte tijd onder 591 jongeren, wijzen op een toenemend vertrouwen in de overheid, verminderde studiestress, en veel eenzaamheid door het alsmaar thuisblijven.

BLOG-Ook jongeren eenzaam dankzij het thuiszitten

Weet wat er leeft: de highlights

  • 74% mist collega’s en/of studiegenoten.
  • 46% voelt zich weleens eenzaam door het thuiszitten.
  • 46% verveelt zich vaak.
  • Jongeren hebben minder studiestress dan twee weken geleden.
  • De steun voor de aanpak van de overheid neemt toe: 76% heeft er vertrouwen in.
  • 61% verwacht dat er geen volledige lockdown meer zal komen.
  • 41% spreekt nog steeds af met maximaal twee andere personen.
  • Een vijfde denkt het Coronavirus al te hebben gehad.

Minder nieuws

De behoefte aan nieuws over het Coronavirus is iets gedaald. Twee weken geleden zocht een derde van de jongeren drie keer per dag of vaker het nieuws op; inmiddels geldt dit nog maar voor 22% van de jongeren.

Het gebruik van sociale media en de online/digitale krant als bronnen voor nieuws over het Coronavirus is afgenomen; twee weken geleden maakte 70% gebruik van sociale media en 67% van de online/digitale krant, nu is dit respectievelijk 65% en 58%. Vooral Millennials (25 t/m 40 jaar) zijn veel minder gebruik gaan maken van sociale media (47% ten opzichte van 60%). De dagelijkse nieuwsuitzendingen blijven even populair (67%). De persconferenties van de regering vormen momenteel de belangrijkste bron van Coronanieuws: 73% van de jongeren kijkt hiernaar.

Een andere opvallende ontwikkeling is dat de jongeren minder van mening zijn dat de berichtgeving over het Coronavirus tot onnodige paniek leidt. Twee weken geleden vond de helft van de jongeren dat dit het geval was, nu is dit nog maar 38%. Wel vrezen veel jongeren (68%) nog voor fake news omtrent het virus.

Thuisblijven zorgt voor eenzaamheid

Inmiddels werkt de helft van de jongeren met een baan vanuit huis; 78% van de studerende/schoolgaande jongeren is thuis aan het leren. Het thuisblijven brengt met zich mee dat de jongeren vaak alleen zijn. 74% geeft dan ook aan studiegenoten of collega’s te missen. Velen voelen zich eenzaam (46%), met name vrouwen (51%) en Millennials (52%). 36% van de mannen en 43% van Gen Z (16 t/m 24 jaar) ervaart eenzaamheid. Ook de verveling slaat toe: 46% van de jongeren zegt zich regelmatig te vervelen nu ze veel thuis zitten. Wel zegt 32% taken gedaan te krijgen die normaal gesproken waren blijven liggen.

Studiestress neemt iets af

Twee weken geleden was 72% van de jongeren bang voor negatieve gevolgen van het Coronavirus voor hun studie. Dit aantal is met 10% afgenomen; vooral mannen ervaren minder studiestress. Ook maakt nu net iets meer dan de helft van de jongeren zich zorgen over het afronden van hun studie, ten opzichte van 62% twee weken geleden. De jongeren zijn wellicht iets meer gewend aan het thuis leren en de online lessen, en hebben er daardoor wat meer vertrouwen in.

Groeiend vertrouwen in de overheid

Meer jongeren hebben vertrouwen in de aanpak van de Nederlandse overheid; eerst gaf 69% aan vertrouwen te hebben, nu is dat 76%. Slechts 5% vindt Amerika een goed voorbeeld. De jongeren verwachten niet dat de overheid nog strengere maatregelen gaat aankondigen. Waar twee weken terug de helft nog een volledige lockdown verwachtte, voorziet nu 61% dat die er niet meer komt.

Meer maatregelen treffen

De zorgen om de gevolgen van het Coronavirus blijven groot. 49% denkt dat er niet genoeg capaciteit op de intensive care zal zijn om alle Coronapatiënten op te vangen. De jongeren vrezen net als twee weken terug vooral voor de gezondheid van hun familie en vrienden. We zien dat jongeren meer maatregelen zijn gaan treffen: zo geeft 77% aan bewuster 1,5 meter afstand van anderen te houden dan een week geleden.

Jongeren blijven niet alleen maar binnen

Toch zijn de jongeren niet continu aan huis gekluisterd. 41% geeft aan nog af te spreken met maximaal twee andere personen. Veel jongeren, vooral vrouwen (80%) gaan naar buiten om te wandelen. Onder mannen (44%) en Gen Z (41%) wordt er veel gesport in de buitenlucht. Jongeren brengen ook nog steeds bezoekjes aan vrienden (18%) en familie (16%). Slechts 2% gaat helemaal niet meer naar buiten.

Al besmet geweest?

Opmerkelijk is dat maar liefst een vijfde van de jongeren denkt het Coronavirus al te hebben gehad; dat is 5% meer dan twee weken geleden. 55% verwacht het nog te zullen krijgen. Volgens de meerderheid van de jongeren is het einde van de crisis gelukkig wel in zicht: 57% denkt dat de piek in het aantal besmettingen met het Coronavirus eind mei voorbij zal zijn.

Over het onderzoek:

Het onderzoek is uitgevoerd op dinsdag 31 maart onder het MediaTest Jongerenpanel. Hier hebben 591 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 40 jaar aan meegewerkt.

Download hier het gehele rapport

Interessant artikel?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Eline Zwinkels | Senior Consultant
020-410 00 00 | ezwinkels@mediatest.nl