Twee stagiaires en hun interessante onderzoeken

De afgelopen maanden werd MediaTest versterkt door twee hele leuke stagiaires, die ook nog eens razend interessant onderzoek deden. Corry Dongoxe deed onderzoek naar de effecten van de lock down op jongeren, An Wolfs naar de mogelijkheden van podcasts en een sound logo voor MediaTest.

Effecten van de lock down op jongeren

De Covid-19 pandemie heeft iedereen geraakt, maar de jongere generatie, Gen Z, misschien nog wel het meest. Door de sociale restricties tijdens de lockdown waren er geen activiteiten waar ze niet aan deel konden nemen. Omdat Gen Z vaak wordt geassocieerd met fomo (fear of missing out) is er onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de lockdown op fomo in vergelijking met millennials. Wordt er na de lockdown minder fomo ervaren dan voor de lockdown? Ook is er gekeken naar de effecten van lockdown op social media gebruik en het koopgedrag van jongeren.

Resultaten van het onderzoek:

  • Er is een blijvend effect te zien: minder fomo na de lockdown in vergelijking met voor de lockdown.
  • Op veel categorieën zijn blijvende effecten van meer uitgave na de lockdown te zien in vergelijking met voor de lockdown.
  • Er is een blijvend effect van meer sociale media gebruik na de lockdown in vergelijking met voor de lockdown

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Michiel Rotteveel mrotteveel@mediatest.nl

Onderzoek van podcasts en een sound logo voor MediaTest

Het gebruik van geluid in promotie en merkbeleving is de laatste jaren steeds populairder geworden. Er zijn veel voordelen aan verbonden zoals merkherkenning, merkevaluatie en het vergroten van klantloyaliteit. Vanwege onder andere deze voordelen wilde MediaTest kijken of dit ook voor hen van toegevoegde waarde kan zijn. Dit is gedaan door het maken van een podcast format voor rapporten en het creëren van een sound logo. Gebaseerd op literatuuronderzoek is er een reeks richtlijnen samengesteld waaraan een podcast voor MediaTest moet voldoen. Op dezelfde manier is er ook een reeks richtlijnen samengesteld voor een sound logo voor MediaTest. Tijdens het maken van de reeksen is er onder andere gelet op de doelgroep van MediaTest, de waarden die ze willen overbrengen, het doel van het product en praktische haalbaarheid. Aan de hand van deze richtlijnen zijn zowel een podcast format en een sound logo gemaakt. Hoewel deze eindproducten nog in de kinderschoenen staan en uitgebreid moeten worden getest en geëvalueerd, bieden ze een stevige basis om op verder te bouwen.

Ben je benieuwd naar onderzoek naar podcasts, neem dan contact op met Stephan van Furth svanfurth@mediatest.nl.