Branding Portfolio Fullscreen VerticalPortfolio title 11Explore Work
Branding Portfolio Fullscreen VerticalPortfolio title 9Explore Work
Branding Portfolio Fullscreen VerticalPortfolio title 10Explore Work

Een goed doordacht onderzoeksvoorstel wint bij verdieping en kadering van de onderzoeksvraag en het uiteindelijke doel. In een persoonlijk briefingsgesprek ontleden wij de onderzoeksvraag en plaatsen deze helder in het umfeld. Daarnaast gaan wij in dit stadium al diepgaand in op het uiteindelijke doel. Wie moeten er met de resultaten aan de slag en op welk moment is dat? Juist deze laatste factoren bepalen in sterke mate de planning en eisen aan de rapportage. Bovendien maakt het ‘doorleven’ van de onderzoeksvraag samen met onze klant dat wij een voorstel kunnen doen waar wij zelf ook enthousiast over zijn. Door de ontstane persoonlijke klik kunnen wij niet wachten om aan de slag te gaan.

01

Het scherp stellen van de uitdaging
scherp stellen van de uitdaging
Briefingsgesprek / kennis maken

Een goed doordacht onderzoeksvoorstel wint bij verdieping en kadering van de onderzoeksvraag en het uiteindelijke doel. In een persoonlijk briefingsgesprek ontleden wij de onderzoeksvraag en plaatsen deze helder in het umfeld. Daarnaast gaan wij in dit stadium al diepgaand in op het uiteindelijke doel. Wie moeten er met de resultaten aan de slag en op welk moment is dat? Juist deze laatste factoren bepalen in sterke mate de planning en eisen aan de rapportage. Bovendien maakt het ‘doorleven’ van de onderzoeksvraag samen met onze klant dat wij een voorstel kunnen doen waar wij zelf ook enthousiast over zijn. Door de ontstane persoonlijke klik kunnen wij niet wachten om aan de slag te gaan.

Since our foundation in 2005 our goal has been to use technology to create experiences with a deeper impact.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.

Jquery - 4 years Experience

Wordpress - 6 years Experience

HTML5 - 5 years Experience

Photography - 6 years Experience

02

Inventarisatie van aanwezige kennis
inventarisatie aanwezig kennis
Kick-off meeting

De ervaring leert dat bij onze opdrachtgevers vaak al veel relevante kennis rond het onderzoek beschikbaar is. Soms in rapporten, maar vaak ook in de hoofden van direct betrokkenen. Om deze reden starten we het traject met een kick-off meeting met betrokkenen in en rond de organisatie. Indien relevant hechten we er belang aan als ook ontwerpers (reclamebureau, sitebouwer, etc.) aansluiten. Belangrijke output van de meeting is een set hypotheses die het onderzoek verscherpt. Meestal trekken we hier zo’n twee uur voor uit, maar soms is een halfuur genoeg of hebben we juist meerdere sessies nodig. Bijkomend voordeel van de sessie is dat wij nader kennismaken met de bedrijfscultuur bij de klant en de klant met onze enthousiaste aanpak van het traject. Niets is fijner dan een onderzoekstraject starten vanuit een positieve sfeer.

03

De doelgroep aan het woord
doelgroep aan het woord
Veldwerk

Ook tijdens het veldwerk is een belangrijke rol voor de opdrachtgever weggelegd. Dit laat zich duidelijk zien bij kwalitatief onderzoek, waarbij wij actief meekijken met het veldwerk nadrukkelijk stimuleren. Wij trappen veldwerkdagen af met een briefing met meekijkers en sluiten af met een debrief. Juist meekijken maakt van het veldwerk een iteratief proces dat leidt tot optimale aansluiting bij de onderzoeksvraag en organisatie. Bovendien geeft ons dit de kans om onze klant eens goed in de watten te leggen; goede onderzoekslocaties, op en topverzorgde maaltijden en enthousiaste gespreksleiders dragen bij aan de door ons gewenste goede stemming die veldwerk tot een ‘onvergetelijke’ ervaring maakt.

Bij kwantitatief veldwerk monitoren wij de respons en gegeven antwoorden nauwkeurig en houden de opdrachtgever voortdurend op de hoogte van voortgang en eventuele afwijkingen van verwachtingen. Zo sluiten wij verrassingen na afloop van het veldwerk uit. Vaak krijgen wij van onze opdrachtgevers complimenten over de flexibiliteit die wij hierbij hebben. Een extra reminder, een aangepast bestand, andere beltijden; wij stellen alles in het werk om de beoogde respons te halen.

04

Interpretatie van de resultaten
interpretatie van de resultaten
Analyse en rapportage

Uiteraard verzorgt MediaTest de analyse van de resultaten en in de meeste gevallen verwerken wij deze tot een rapportage, Hierbij werken wij altijd volgens het Pyramid Principle van Barbara Minto. Dit houdt kortweg in dat de belangrijkste boodschap eerst komt en deze volgens een piramide verder wordt uitgediept. Wij kiezen de vorm van rapportage die aansluit bij het doel en de personen die met de resultaten aan de slag moeten. In de meeste gevallen is dit een toplines rapportage, maar regelmatig leveren wij een infographic, video-compilatie, whitepaper of brochure op. In het kader van agile onderzoek hebben we ook goede ervaringen met gezamenlijke interpretatiesessies de dag na het veldwerk. Door resultaten direct samen in een presentatie te verwerken is het traject in één dag ‘gerapporteerd’ en kan het team meteen verder met de ontwikkeling.

05

Aan de slag
aan de slag
Veldwerk

In dit hele traject is afstemming met de opdrachtgever van groot belang. Wij hebben verstand van effectieve media en onderzoeksmethodieken, maar aanbevelingen zijn pas zinvol wanneer zij aansluiten op mogelijkheden en visie binnen de organisatie van de opdrachtgever. Wij dringen dan ook aan op een interpretatiesessie ergens in dit traject. Dit kan op basis van de eerste resultaten zijn maar ook op basis van het conceptrapport. Hierin nemen we gezamenlijk de resultaten door en toetsen onze aanbevelingen aan de (dagelijkse) praktijk. Het levert ons veel voldoening op om ook in de eindfase samen rond de tafel te gaan. Dit houdt ons en onze klant scherp en schept een stevige basis voor een langer durende samenwerking. Vandaar dat onze klanten graag bij ons terug komen.

03

Meet some of creative people.
Hugh Macleod
Creative Director
Jeremy Dupont
Creative Director
Sara Smith
Creative Studio Head
Bill Gardner
Co-Founder / Design
Jhon Macleod
Creative Director
Joshua Brewer
Creative Studio Head

04

Discover our latest story.