Zo win je de aandacht bij een tv-commercial, 5 tips

Zo win je de aandacht bij een tv-commercial, 5 tips

De aandacht vasthouden tijdens tv-commercials is cruciaal om je boodschap over te brengen. Kijkers zijn snel afgeleid en wanneer ze wegkijken win je de aandacht niet snel terug.

Uiteraard is het belangrijk om vooraf je commercial te testen. Met onze Captivation Commercialtest meten we precies op welke punten in een commercial mensen hun aandacht verliezen of juist wanneer de aandacht getrokken wordt. Om de aandacht voor een commercial zo werkelijkheidsgetrouw te krijgen pretesten we de commercial altijd in een reclameblok.

Maar voor het testen kun je vast rekening houden met de volgende vijf tips

 1. Kijk recht in de camera of direct naar een product om aandacht te stimuleren

  Om aandacht effectief te beïnvloeden is het belangrijk om te letten op de kijkrichting van personages in een commercial. Zo zien we dat de aandacht daalt wanneer personages wegkijken van de camera. Daarnaast kan iemands blik ingezet worden om de aandacht te sturen. We kijken namelijk automatisch in de richting waar andere mensen kijken. Zo kan de aandacht effectief gericht worden op belangrijke producten of teksten in de commercial die de boodschap moeten overbrengen. Zorg er dus voor dat personages recht in de camera kijken of direct naar een product om aandacht te verhogen.

 2. Kies één duidelijk focuspunt zodat dat de kijker zijn aandacht niet verdeelt

  In een commercial wil je graag veel informatie in een korte tijd overbrengen, maar onze aandacht is beperkt. Om de aandacht te verhogen is het belangrijk om één duidelijk focuspunt te kiezen. We zien namelijk dat de aandacht afneemt wanneer we ons moeten focussen op meerdere dingen tegelijkertijd. Als je een product wilt promoten is het bijvoorbeeld slim om het product als focuspunt te nemen en niets anders in beeld te laten zien. Wanneer er wel mensen in beeld zijn is het belangrijk om een duidelijk hoofdpersonage als focuspunt te kiezen. Zo zien we dat de aandacht voor de boodschap hoger is wanneer maar één persoon in beeld is en dat de aandacht afzwakt wanneer er meerdere mensen in beeld zijn. Zorg er dus voor dat, wanneer de belangrijkste boodschap of product aan bod komt in een commercial, de kijker niet zijn aandacht hoeft te verdelen.

 3. Pas op met uitzoomen! Je verliest de aandacht voor je product wanneer je uitzoomt

  De wijze waarop een scène in beeld wordt gebracht kan veel invloed hebben op de aandacht van de kijker. Zo zien we vaak een dip in aandacht wanneer de camera uitzoomt. Door het uitzoomen creëer je meer afstand tussen de kijker en het product waardoor de interesse hiervoor afneemt. Inzoomen creëert juist aandacht. Dit werkt vooral heel goed als je de focus wil leggen op een product. We zien vaak een piek in de aandacht op het moment dat er een close-up van een product wordt gemaakt. Dit komt doordat consumenten graag het hele product willen zien en dus extra geïnteresseerd zijn als dit product duidelijk in beeld wordt gebracht.

 4. Commercials met snelle beeldwisselingen (< 1,5 sec) verliezen de aandacht

  Er zit vaak een hoog tempo in commercials. We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een reclame niet saai wordt. Maar houd rekening met de volgende valkuil. Wanneer er te veel snelle beeldwisselingen achter elkaar plaatsvinden zien we dat de aandacht daalt. We vinden het namelijk lastig om verschillende snelle beelden goed te verwerken. Uit een analyse die we hebben gedaan op 250 tv-commercials is gebleken dat de aandacht verzwakt als de overgangen sneller zijn dan 1,5 seconde per beeldwisseling. Snelle reclames vallen goed op, maar zorg ervoor dat je pas na 1,5 seconde van beeld wisselt om de aandacht vast te houden.

 5. Gebruik herkenbare muziek om de aandacht voor een commercial te verhogen

  Commercials met muziek vallen 15% beter op in een reclameblok dan commercials zonder muziek. Het zorgt ervoor dat de aandacht naar de tv getrokken wordt wanneer je eigenlijk even met iets anders bezig was. Deze stijging in aandacht komt vaak doordat je de muziek van een commercial herkent. Jingles zijn hier een goed voorbeeld van. Ze zijn vaak heel herkenbaar en verhogen de betrokkenheid met de reclame waardoor je de aandacht vanaf het begin trekt. Hierdoor worden commercials met muziek ook acht procent beter herinnerd.

Wij helpen je graag verder met het pre-testen van jouw commercials met onze Captivation Commercialtest (mogelijk in combinatie met eye-tracking onderzoek). Zo krijg jij specifieke aanbevelingen op jouw commercial over hoe jij de aandacht van de kijkers snel en effectief kan optimaliseren. Voor meer informatie, neem contact op met Stephan van Furth