Case: Campagne-effect monitor Center Parcs

Doel

Om de groeidoelstellingen kracht bij te zetten, lanceert Center Parcs een nieuwe campagne in Nederland, België en Duitsland. Door de impact van de campagnes te verbeteren is een nieuwe route ingeslagen en worden de campagnes opgebouwd vanuit het Touch, Tell en Sell principe.
Het is belangrijk om per fase te sturen op relevante key performance indicators (KPI) gedurende een langere periode.

Center Parcs heeft behoefte aan onderzoek dat inzicht geeft in de mate waarin de campagne bijdraagt aan het bereiken van de marketing- en communicatiedoelstellingen (KPI’s) op alle drie niveaus: Touch, Tell and Sell in Nederland, België (Vlaanderen) en Duitsland.

Een krachtige aanpak

Om het communicatie-effect binnen de doelgroep te bepalen, meten we een aantal relevante merk KPI’s voorafgaand aan de campagne (0 meting) en direct na iedere campagneflight (effectmeting). De ingezette campagne-uitingen worden voorgelegd (of er wordt gebruik gemaakt van cookie-tagging) om inzicht te krijgen in het ‘bereik’ van de campagne. Op deze manier stellen we de exposed groep (mensen die aan één of meerdere campagne-uitingen zijn blootgesteld) en de non-exposed groep samen. Met behulp van uitgebreide analyses achterhalen we op welke onderdelen (significante) campagne-effecten zichtbaar worden op bekendheid, merk-kpi’s en gedrag.

Effect

De merkkracht van Center Parcs en de concurrentiepositie verschillen per land. Dit onderzoek geeft Center Parcs een onderbouwde verantwoording van de mediabestedingen en handvatten om toekomstige campagnes te optimaliseren. De resultaten helpen Center Parcs bij het maken van de juiste keuzes ten aanzien van mediastrategie en -inzet.

Interessante case?

Benieuwd hoe we jouw campagne kunnen optimaliseren door middel van een campagne-effect onderzoek? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Stephan van Furth | Managing Partner
020-410 00 00 | svanfurth@mediatest.nl