Case: De social media strategie van provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil met haar verschillende social media accounts toegankelijk zijn voor de inwoners en direct met hen in gesprek gaan. De provincie wilde achterhalen wat het effect is van de social media inzet en hoe zij dit effect verder kan optimaliseren.

Doel

‘Het verkrijgen van inzicht in het social media-gedrag en wensen van volgers en potentiële volgers (inwoners van Noord-Holland) om zo het effect van de inzet te vergroten.’

De provincie Noord-Holland is met diverse accounts aanwezig op social media. Hiermee draagt de provincie bij aan een toegankelijke overheid en kan zij direct in gesprek met inwoners. Kernwoorden zijn benaderbaar, laagdrempelig, betrouwbaar, feitelijk, accuraat, relevant en actueel.

Door middel van onderzoek wil de provincie achterhalen wat het effect is van de social media inzet en hoe zij dit effect verder kan optimaliseren.

social media onderzoek

Een krachtige aanpak

MediaTest heeft grootschalig kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder inwoners van de provincie, waarbij onderscheid is gemaakt tussen volgers en niet-volgers. Dit geeft een helder inzicht in het bereik, oordeel en effect van de huidige inzet, totaal en per kanaal.

Door middel van het voorleggen van een groot aantal scherp gekozen posts is achterhaald wat effectieve posts zijn en wat niet. Door de voorgelegde posts zorgvuldig te taggen is het mogelijk om uitspraken te doen met betrekking tot belangrijke variabelen en blijven we niet hangen op een toevallig oordeel van een individuele post.

Effect

De gekozen opzet maakt het mogelijk om concrete aanbevelingen te doen over de mix van kanalen, mogelijkheden tot interactie, de optimale inzet van ieder kanaal en de inhoudelijke invulling van posts per kanaal en beleidsterrein.

Interessante case?

Wil je meer weten over social media-onderzoek?  Neem dan contact met mij op!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl