Case: Naturalis

Om de twee jaar voert MediaTest een onderzoek uit naar de bekendheid en het imago van Naturalis Biodiversity Center. Ook dit jaar heeft MediaTest dit onderzoek weer uitgevoerd, waarbij dit keer nadrukkelijk is ingegaan op de maatschappelijke rol van Naturalis.

Doel

Naturalis is het internationale centrum voor biodiversiteit. Het leven op aarde wordt hier in kaart gebracht door een indrukwekkende collectie, veel kennis en data. Naturalis heeft ook een prijswinnend museum, waarin de schoonheid van natuur getoond wordt. Het reputatieonderzoek is destijds gestart om te meten in hoeverre Naturalis als kennis- en onderzoeksinstituut wordt gezien, naast museum. Diverse metingen onder Nederlands publiek, wetenschappers, bedrijfsleven en politiek laten zien dat Naturalis hier steeds beter in slaagt.

In de laatste meting is er extra aandacht voor de maatschappelijke rol die Naturalis in kan nemen. De laatste jaren neemt Naturalis de maatschappelijke positie in als bewaker van klimaat en biodiversiteit. Dit onderzoek moet inzicht bieden welke rol men hier voor Naturalis ziet en verwacht.

Een krachtige aanpak

MediaTest heeft een gecombineerd kwantitatief/kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De basis is een grootschalig kwantitatief online onderzoek onder Nederlands publiek, wetenschappers, politiek en bedrijfsleven.

Om diepgaand inzicht in de maatschappelijk rol te krijgen zijn aanvullend twaalf belangrijke stakeholders online geïnterviewd.

Effect

Door de combinatie van verschillende onderzoeksmethoden en de ruime diversiteit aan deelnemers heeft MediaTest weer diepgaand inzicht gekregen in de bekendheid en het imago en hebben we daarnaast concreet advies kunnen geven over de mogelijke maatschappelijke rol.

Juist in de maatschappelijke rol als kennisinstituut, liggen kansen om de bekendheid te verhogen en het imago nog meer in lijn te brengen met de gewenst identiteit.

Interessante case?

Wil je meer weten over dit onderzoek of imago-onderzoek in het algemeen?  Neem dan contact met mij op!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl