Zorginstituut Nederland beheert de website Horizonscan Geneesmiddelen, waarop men informatie over de komst van nieuwe geneesmiddelen deelt. Bij het Zorginstituut is behoefte aan inzicht in het profiel van bezoekers en hun ervaringen met de site.

Doel

Horizonscan Geneesmiddelen is een initiatief van negen partijen; Zorginstituut Nederland is de beheerder. Op de website wordt tweemaal per jaar uitgebreide informatie gepubliceerd over nieuwe geneesmiddelen die op de markt verschijnen. Om de website aan de betrokken partijen te verantwoorden, is bij het Zorginstituut behoefte aan inzicht in de bezoekers en de manier waarop zij de site gebruiken en waarderen. Gezien de veelheid aan informatie over geneesmiddelen is daarnaast inzicht gewenst in de relevantie van diverse onderdelen en gegevens op de site.

Een krachtige aanpak

De website kent een kleine, diverse en moeilijk te bereiken doelgroep. Daarom was een creatieve aanpak nodig om voldoende respons te genereren en de gewenste inzichten te krijgen. Door een slimme combinatie van een diepgaande analyse van de webstatistics in SiteImprove, een ultrakorte tweetraps-enquête via een banner op de site en gerichte uitnodigingen aan groepen stakeholders, hebben we de gewenste data verzameld. In de analyse hebben we de data uit de verschillende onderdelen gecombineerd, waardoor een representatief beeld ontstaat.

Effect

Het blijkt dat Horizonscan Geneesmiddelen een kleine groep terugkerende bezoekers kent die direct naar de site gaan en de site regelmatig bezoeken. De site wordt door hen gewaardeerd en voldoet aan hun verwachtingen. Met deze solide basis als uitgangspunt heeft het onderzoek waardevolle aanknopingspunten voor het optimaliseren van de website opgeleverd, waardoor Horizonscan Geneesmiddelen haar doelgroepen nog beter kan bedienen.

Interessante case?

Wil je meer weten over dit onderzoek?  Neem dan contact met mij op!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl