Case: Hoe ziet de customer journey van Cito eruit?

Doel

Cito is een begrip in het primair en voortgezet onderwijs. Om haar klanten optimaal te bedienen én om marktleider te blijven, wil Cito graag de customer journey van haar klanten in kaart brengen. Tegelijkertijd heeft Cito een nieuwe propositie voor het primair onderwijs in ontwikkeling. Een kans om twee onderzoeksvragen te combineren. Input uit de customer journey kan bijdragen aan de propositie, en vice versa. Door tijdens het onderzoek mogelijke oplossingen voor te leggen, wint zowel inzicht in de customer journey als de validatie van het concept aan diepgang.

CASE-Cito customer journey

Een krachtige aanpak

We kozen voor een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ruim 1500 leerkrachten, intern begeleiders, directieleden en coördinatoren gaven hun mening en kregen diverse touchpoints voorgelegd. Daarnaast is het concept uitgebreid besproken met de vraag of het aansluit op de wensen van de doelgroep.

Effect

Door middel van slimme analyses, correlaties en input vanuit kwalitatief onderzoek heeft MediaTest de customer journey van Cito visueel in kaart kunnen brengen. Sterke en minder sterke punten zijn uitgediept en gekoppeld aan het concept. Dit heeft geleid tot een aantal concrete aanbevelingen om de klanttevredenheid te verhogen.

Benieuwd hoe we jouw kunnen helpen met een customer journey onderzoek of een conceptvalidatie? Neem contact met mij op! Bel 020-410 00 00 of mail naar mrotteveel@mediatest.nl

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek