Case: De bekendheid en het imago van Incentro

Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Incentro

Doel

Het IT-bedrijf Incentro staat bekend om zijn vaak spraakmakende communicatie. MediaTest onderzocht het effect van deze communicatie bij uiteenlopende doelgroepen.

Incentro, een IT-bedrijf, communiceert veel en vaak spraakmakend met haar diverse doelgroepen. Bij Incentro bestond de wens om meer inzicht in het effect van deze communicatie op de bekendheid, het imago en de gecommuniceerde identiteit te krijgen. Daarnaast wilde Incentro ook input om de inzet van branding en communicatie naar en met de diverse doelgroepen verder te optimaliseren. Hiertoe heeft MediaTest onderzoek uitgevoerd onder diverse doelgroepen. In het onderzoek zijn partners, klanten, potentiële medewerkers en het Nederlands publiek betrokken.

onderzoek imago incentro

Een krachtige aanpak

MediaTest heeft een gecombineerd onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een kwalitatieve en een kwantitatieve fase. We zijn begonnen met kwalitatief onderzoek om belangrijke drivers van het merk te bepalen. Hiervoor zijn zeven online diepte-interviews en drie online focusgroepen georganiseerd. In de kwantitatieve vervolgfase is een online vragenlijst uitgezet onder de diverse doelgroepen. Hierin is gemeten in welke mate drivers en subdrivers leven onder de diverse doelgroepen en wat het effect is van de communicatie van Incentro.

Effect

De combinatie van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek heeft tot diepgaande inzichten geleid. Er is een meetinstrument ontwikkeld voor komende metingen, waarbij deze meting als 0-meting geldt. Door het waargenomen imago te koppelen aan de gewenste en de gecommuniceerde identiteit is MediaTest gekomen tot concrete aanbevelingen. Incentro kan door middel van het eindresultaat aan de slag met hoe zij het merk verder positioneren.

Interessante case?

Benieuwd hoe we jouw kunnen helpen? Neem dan contact met mij op!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl