Een dooie mus?

Bereikscijfers print voor vierde keer op rij stabiel

De cijfers van de NOM Print Monitor over het laatste kwartaal van 2017 zijn alweer enige tijd bekend. De afgelopen vier kwartalen is het bereik van print magazines niet (verder) gedaald. En dus kwam de Magazine Media Associatie (de brancheorganisatie voor multimediale magazinemerken in Nederland) met de enthousiaste kop: ‘Bereikscijfers print voor vierde keer op rij stabiel’.

Ik stond al bijna te juichen in de kamer. Want ik draag de printmedia een zeer warm hart toe. Ik ben overtuigd van de kracht van print. Wij zien, in de onderzoeken die wij voor printmedia doen, keer op keer dat het een sterk medium is dat lezers kan binden en boeien. Print heeft nu eenmaal unieke kenmerken die bijvoorbeeld liggen op het vlak van verdieping, ontspanning en jezelf een cadeautje geven.

Maar ik ben ook onderzoeker en ik heb een beetje moeite met de redenering van de Magazine Media Associatie. Dat komt vooral door de grafiek die zij opnamen om het heugelijke feit van de stabilisering te illustreren.

grafiek bereiksontwikkeling print media

Want nu ik de grafiek nog eens goed bekijk, valt me namelijk op dat de laatste vier meetmomenten over kwartalen gaan en de eerdere meetmomenten steeds over een langere tijdspanne. Dat geeft een vertekend beeld. Daarmee bestaat de kans dat de zaken mooier worden voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn.

Want stel dat we de cijfers over 2017 zouden weergeven op dezelfde manier als bij de andere meetmomenten, dan blijven er nog slechts twee metingen van ‘92’ over. En dat leidt tot andere of op zijn minst tot meer voorzichtige conclusies.

We weten immers dat het eind van het jaar van oudsher voor veel mensen een moment is om abonnementen eens tegen het licht te houden, en dus ook om abonnementen op te zeggen. Ik zou dan ook nog even wachten voordat we met zijn alle concluderen dat de bodem is bereikt. De kans dat de branche zichzelf blij maakt met een dode mus is vooralsnog aanzienlijk.

Het belang van zuivere grafieken en zorgvuldige rapportage is maar weer eens aangetoond. Wat mij betreft is er in januari 2019 pas echt reden tot juichen als de bereikscijfers over 2018 nog steeds op ‘92’ staan. Of liever natuurlijk weer op 100. Laten we in ieder geval na het eerste kwartaal van 2018 eens kijken hoe de zaken ervoor staan. Ik kom er op terug.

bkleijn@mediatest.nl

Bart Kleijn | Client Director