Case: effectmeting activatiecampagne ‘1+1 gratis naar cultuur’ – amsterdam&partners

Doel

Om de cultuurparticipatie en -consumptie in Amsterdam te bevorderen heeft amsterdam&partners in samenwerking met gemeente Amsterdam en culturele partners in de maand februari een grote activatiecampagne ingezet. Deze campagne genaamd ‘1+1 gratis naar cultuur’ heeft als doel om het bezoek aan culturele instellingen onder alle bewoners van Amsterdam te bevorderen. Door middel van een bonnenboekje met meer dan 60 aanbiedingen konden alle Amsterdammers in februari een bezoek brengen aan culturele instellingen (theater, musea, film, concert) en gratis iemand meenemen om samen cultuur te leren kennen. Naast de verspreiding van het bonnenboekje is een activatiecampagne ingezet via verschillende kanalen om aandacht te geven aan de ’1+1 gratis naar cultuur’-actie. Het doel van dit onderzoek is Inzicht te verkrijgen in de impact en effectiviteit van de activatiecampagne ‘1+1 gratis naar cultuur’, de waardering voor en het ‘bereik’ van de activatiecampagne.

Een krachtige aanpak

Om de impact en de effectiviteit van de activatiecampagne in kaart te brengen, is een ruime en goede representatieve steekproef binnen Amsterdam essentieel. In totaal hebben bijna 1.171 Amsterdammers meegedaan aan het onderzoek, waarbij ieder stadsdeel goed vertegenwoordigd is. In het onderzoek is een extra check ingebouwd zodat we zeker weten of iemand ook daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de ‘1+1 gratis naar cultuur’-actie. In het onderzoek zijn verschillende onderdelen uitgevraagd, zoals de bekendheid van actie en de campagne, het gebruik van de ‘1+1 gratis naar cultuur’-actie en de waardering voor het bonnenboekje en de campagne als geheel.
Om de vragenlijst niet te lang te maken, hebben we gebruik gemaakt van split-runs. Zo heeft bijvoorbeeld de ene helft van de steekproef het bonnenboekje beoordeelt en de andere helft de campagne.

Effect

Met dit onderzoek heeft amsterdam&partners voor het eerst inzicht gekregen in de daadwerkelijke effecten van de actiecampagne. Zo is inzicht verkregen in het netto bereik van het bonnenboekje, welke doelgroepen meer of minder gebruik hebben gemaakt van de actie en de mate waarin de actie heeft gezorgd voor additionele cultuurparticipatie en -consumptie.

Het succes van de ‘1+1 gratis naar cultuur’-actie heeft ertoe geleid dat amsterdam&partners de actie komende november gaat herhalen. De praktische aanbevelingen en verbeterpunten uit dit onderzoek worden hierin uitgebreid meegenomen in de verdere doorontwikkeling van de nieuwe actie.

Voor amsterdam&partners is het hebben van goede inzichten in de wensen en behoeften van onze doelgroepen key. Met MediaTest werken we al enige tijd naar tevredenheid samen om op professionele en betrouwbare wijze onderzoek te doen onder bewoners  van Amsterdam. Al deze learnings nemen wij weer mee in onze vervolgstappen

Maya Janssen | Managing Director Insights & Marketing Strategy, amsterdam&partners

Interessante case?

Wil je meer weten over effectmeting?  Neem dan contact met mij op!

Stephan van Furth | Managing Partner
020-410 00 00 | svanfurth@mediatest.nl