Case: Genootschap Onze Taal – Diepgaand inzicht in de doelgroepen

Doel: diepgaand inzicht in diverse doelgroepen

Het Genootschap Onze Taal geeft zes keer per jaar het tijdschrift Onze Taal uit en wil graag meer grip op haar verschillende (potentiële) doelgroepen met als doel deze zo goed mogelijk te bereiken en bedienen. Uiteindelijk doel is om huidige leden te behouden en de instroom van nieuwe leden te bevorderen. Binnen abonnees en niet-abonnees zijn er verschillende subgroepen te onderscheiden, zoals nieuwe abonnees, potentiële opzeggers en Taalpostabonnees (Taalpost is de nieuwsbrief van Onze Taal). Aan MediaTest de taak om deze subgroepen beter te duiden: wie behoort tot welke groep, wat zijn kenmerken en hoe kunnen de groepen het best bereikt en bediend worden?

Een krachtige aanpak: uitgebreid online kwantitatief onderzoek en segmentatieanalyse

MediaTest heeft een tweeledig onderzoek uitgevoerd. Allereerst is een uitgebreid online kwantitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij bijvoorbeeld de interesse in onderwerpen en houding tegenover het veranderen van taal aan bod kwamen. De resultaten hieruit zijn vervolgens verrijkt met een diepgaande segmentatieanalyse. Dit levert acht relevante segmenten op, die verder gaan dan de huidige subgroepen. De segmentatieanalyse geeft daarom gerichtere input voor de te volgen strategie van Genootschap Onze Taal.

Effect: weten waar kansen en risico’s liggen

Het onderzoek biedt het Genootschap Onze Taal diepgaand inzicht in zijn doelgroepen en welke segmenten hierbinnen allemaal te onderscheiden zijn. Daaruit volgt ook kennis over kansen en de risico’s. Onze Taal weet nu welke subgroepen en segmenten nog niet bereikt of beter bediend kunnen worden, en op welke manier Onze Taal dit het best kan doen (zoals focussen op bepaalde onderwerpen, inzetten op bepaalde media). Het Genootschap Onze Taal is met dit onderzoek geholpen bij de uitdaging van behouden en bedienen van huidige abonnees en bereiken van potentiële leden.

Interessante case?

Wil je meer weten over diepgaand inzicht in je doelgroepen?  Neem dan contact met mij op!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl