Case: Onderzoek naar de interne communicatie van NS

Het is voor NS een uitdaging om alle 21.000 medewerkers goed te bereiken en te informeren. Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek leverde MediaTest input voor de ideale interne communicatiemix.

Doel

Bij NS werken zo’n 21.000 mensen. Het is een uitdaging om deze medewerkers met zeer diverse achtergronden allemaal (even goed) te bereiken. NS maakt daarom gebruik van een scala aan interne communicatiemiddelen om alle medewerkers te bereiken en te faciliteren. NS is benieuwd of de gekozen strategie voor hun interne communicatiemix de optimale strategie is. Daarnaast is inzicht gewenst in het gebruik en de waardering van de diverse individuele middelen.

NS interne communicatiemix

Een krachtige aanpak

MediaTest heeft een gecombineerd kwantitatief/kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De basis is een grootschalig kwantitatief onderzoek, dat is uitgestuurd via intranet. Om ook de medewerkers te bereiken die niet of minder vaak achter een computer zitten, zijn enquêteurs ingezet om op de werkplek vragenlijsten af te nemen. Vervolgens hebben we elf online diepte-interviews met medewerkers uit verschillende bedrijfsonderdelen uitgevoerd. Alle communicatiemiddelen zijn langsgelopen om het gebruik en de waardering in kaart te brengen.

Effect

Door de combinatie aan onderzoeksmethoden zijn medewerkers uit alle lagen van de organisatie gehoord. Aan de hand van de resultaten heeft MediaTest een overkoepelend advies geven om de inzet van de diverse communicatiemiddelen te optimaliseren. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan voor de individuele middelen. Het onderzoek draagt eraan bij dat NS in de toekomst haar medewerkers nog effectiever kan bereiken en faciliteren.

Interessante case?

Wil je ook meer inzicht in je interne communicatiemix? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Eline Zwinkels | Senior Research Consultant
020-410 00 00 | ezwinkels@mediatest.nl