Case: Ziekenhuischeck NVZ

MediaTest heeft de website Ziekenhuischeck.nl onderzocht. De website Ziekenhuischeck.nl van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geeft informatie over verschillende ziekenhuizen in Nederland. Ziekenhuischeck.nl geeft patiënten informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen door onder meer de vergelijkingsfunctie van de site. In 2017 onderzocht MediaTest al de voorganger van Ziekenhuischeck.nl, Kwaliteitsvenster. 

Doel

De NVZ wil de website Ziekenhuischeck.nl optimaliseren, daarom heeft MediaTest onderzoek gedaan naar het bereik, gebruik en het effect van de website. Ook moet duidelijk worden wat de bekendheid van de website is in verhouding met andere vergelijkingssites, zoals revalidatiecheck.nl. De website onderzoeken we op basis van ons ‘trechtermodel’.

Een krachtige aanpak

We hebben een gecombineerd kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan. We hebben eerst acht online interviews gedaan via de tool GoToMeeting. De doelgroep hebben we gedefinieerd als mensen die recent een ziekenhuis bezochten, informatie hebben opgezocht voor zichzelf of een ander of hebben gerevalideerd. Tijdens de interviews voerden de respondenten verschillende opdrachten uit op Ziekenhuischeck.nl, waarbij de betrokkenen vanuit NVZ live konden meekijken op de computerschermen van de respondenten.

De resultaten hebben we hierna gekwantificeerd door middel van een online enquête, waaraan 1.051 personen uit de doelgroep hebben meegedaan. De resultaten konden we vergelijken met de resultaten van het onderzoek naar Kwaliteitsvenster, waardoor we bijvoorbeeld zagen dat de bekendheid sterk gestegen is ten op zichtte van vijf jaar geleden.

Effect

Het onderzoek heeft in beeld gebracht wat het bereik, gebruik en het effect is van Ziekenhuischeck.nl. De NVZ heeft hierdoor handvaten gekregen om Ziekenhuischeck.nl te optimaliseren en (nog) beter te laten aansluiten bij de doelgroep. De nadruk ligt hierbij op het zo goed mogelijk informeren van patiënten over de kwaliteit van ziekenhuizen en revalidatie-instellingen.

Interessante case?

Wil je meer weten over dit onderzoek?  Neem dan contact met mij op!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl