Case: Interne communicatiemix van NS

Doel

Wat is de optimale invulling van de interne communicatiemiddelen, zodat NS effectief met haar medewerkers kan communiceren?

Binnen NS wordt voor de interne communicatie ene groot aantal middelen ingezet, deels vanuit de afdeling communicatie en deels buiten de afdeling om. Bij de afdeling communicatie speelt het vermoeden dat de inzet van middelen effectiever kan. Men heeft het idee dat veel medewerkers nu verdwalen in de hoeveelheid informatie en kanalen en daardoor belangrijke informatie missen. Bij NS werken zo’n 21.000 medewerkers met zeer diverse achtergronden. NS vroeg MediaTest te onderzoeken hoe de interne communicatie nu beleefd wordt en op welke manier zij de interne middelenmix optimaal kunnen inrichten.

Een krachtige aanpak

Voor dit uitgebreide vraagstuk is gekozen voor een gecombineerd onderzoek. Eerst is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn vijf focusgroepen gehouden met homogene groepen op basis van functie. Managers, die vaak lastig bereikbaar zijn, zijn telefonisch geïnterviewd. Op basis van de resultaten uit het kwalitatieve deel is vervolgens een online vragenlijst opgesteld. Om ook de doelgroepen die minder online zijn te bereiken, zijn op locatie enquêtes afgenomen door ervaren enquêteurs. Hiervoor zijn iPads gebruikt, waardoor het mogelijk was om het toonmateriaal ook op locatie in het onderzoek mee te nemen. Alle groepen medewerkers zijn op deze manier goed vertegenwoordigd in de steekproef.

Effect

De resultaten hebben inzicht verschaft in het gebruik van de diverse middelen en de wensen en behoeften van de diverse groepen medewerkers. Het onderzoek geeft de afdeling communicatie van NS de handvatten om de interne communicatie te stroomlijnen en optimaal af te stemmen op de wensen van de diverse doelgroepen.

CASE-NS interne communicatie middelen

Benieuwd hoe we jouw communicatiemix kunnen optimaliseren door middel van een diepgaand onderzoek? Neem contact met mij op! Bel 020-410 00 00 of mail naar svanfurth@mediatest.nl

Stephan van Furth | Managing Partner