Case: KRO-NCRV-Online interviews voor de nieuwe website

Doel

Een nieuwe website voor KRO-NCRV

MediaTest werd door KRO-NCRV gevraagd om de ontwikkeling van de nieuwe website te begeleiden met onderzoek. Feedback van de gebruiker is in een dergelijk traject uiteraard van groot belang. Het onderzoek was gericht op de user experience, om zo verbeterpunten aan het licht te brengen op het gebied van content, navigatie en functionaliteit. Daarnaast was een belangrijke onderzoeksvraag of de kernthema’s van KRO-NCRV kunnen dienen als structuur voor de content.

CASE-KRO-NCRV Online interviews voor de nieuwe website

Een krachtige aanpak

Het onderzoek bestond uit twee fases.

Eerst namen wij, in 13 single interviews, de huidige site onder de loep op verschillende devices. Dit leverde een schat aan informatie op over (onder meer) de verwachtingen die men heeft van een website van een omroepvereniging, de informatie die men zoekt en de wijze waarop die informatie het beste kan worden aangeboden. Deze learnings waren belangrijke input voor de nieuw te ontwikkelen site.

In de tweede fase werd een clickable demo van de nieuwe website aan de respondenten voorgelegd. We voerden 13 online interviews uit waarbij de respondent de muis ‘overnam’ en op basis van opdrachten van de interviewer over de site navigeerde. De betrokkenen van KRO-NCRV keken en luisterden op afstand mee en konden tijdens de interviews extra vragen aan de interviewer doorgeven.

Effect

Een belangrijke conclusie van het onderzoek was dat de website prettig in gebruik is en ook overzichtelijk. Maar er kwamen ook verschillende verbeterpunten naar voren. De resultaten van het onderzoek geven KRO-NCRV concrete houvast in de verdere ontwikkeling van de website en maken gerichte keuzes mogelijk.

Interessante case?

Benieuwd hoe we jouw website kunnen onderzoeken en verbeteren met een Usabilityonderzoek (UX)? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Bart Kleijn | Client Director
020-410 00 00 | bkleijn@mediatest.nl