Kwalitatief usability onderzoek levert veel gedetailleerde inzichten op ten aanzien van de wijze waarop men de website of app gebruikt en beleeft en ten aanzien van de mogelijkheden om de site te optimaliseren.

Ontdek de kracht van kwalitatief usability onderzoek

In individuele interviews of kleine groepen spreken wij met huidige en/of potentiële gebruikers van de website of app.

We stellen veel vragen. Maar we zetten de deelnemers vooral veel aan het werk. Aan de hand van verschillende user story’s, scenario’s en opdrachten worden zij uitgenodigd om de site te bekijken en te gebruiken. Denk aan opdrachten als: ‘zoek informatie x’, ‘bestel product y’, ‘dien een klacht in’ of ‘zoek en bekijk video z’. De scenario’s en opdrachten stelt onze UX-expert van tevoren samen met jou op.

Face-to-face of online

We voeren de interviews face-to-face of online uit. Dit is afhankelijk van het doel van onderzoek maar ook van praktische overwegingen. Zo is bij online interviews gemakkelijker een landelijk spreiding te realiseren. In beide gevallen kan de opdrachtgever de interviews live volgen en aanvullende vragen inbrengen.

Diepgaande inzichten

Kwalitatief UX-onderzoek levert veel gedetailleerde inzichten op ten aanzien van de wijze waarop men de website of app gebruikt en beleeft en ten aanzien van de mogelijkheden om de site te optimaliseren. Doel is uiteindelijk om daarmee niet alleen een hoge gebruikers-tevredenheid te bereiken, maar ook te zorgen dat de site voldoet aan de doelstellingen.

Centraal in ons usability onderzoek staat het MediaTest Usability-model en wist je dat we naast kwalitatief usability onderzoek ook kwantitatief online usability onderzoek uitvoeren? De respondenten werken dan vanuit huis mee aan het onderzoek.

Wat levert het op?

MediaTest geeft jouw website of app kracht. Dat doen we met snel en doordacht onderzoek, met de nadruk op de praktische verbeterkansen van je website of app. Met:

  • Analyse en advies op strategisch én operationeel niveau
  • Overzicht van de sterke en zwakke punten van de website of app
  • Overzicht van de mogelijkheden om de usability te verbeteren
  • Concreet actieplan en agile ondersteuning tijdens de doorontwikkeling

Kwalitatief usability onderzoek uitvoeren?

Onderstaande cases/blogs laten de toegevoegde waarde van een usability onderzoek zien. Wil je eens bespreken wat past voor jouw brand of organisatie? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Bart Kleijn | Client Director
020-410 00 00 | bkleijn@mediatest.nl