Magazines blijven sterk communicatiemiddel voor bedrijven

Ondanks de wijdverbreide digitalisering van het medialandschap, blijken relatiemagazines nog steeds een sterk communicatiemiddel. Het percentage ontvangers dat aangeeft het magazine in te zien, steeg de afgelopen jaren gestaag naar 72% (2013: 65%). En de magazines worden gemiddeld hoog beoordeeld met een 7,5. Zowel relatiemagazines als personeelsbladen worden in 2016 en 2017 hoger beoordeeld dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de benchmark van MediaTest, die gebaseerd is op ongeveer 200 uitgevoerde lezersonderzoeken.

De recente cijfers geven duidelijk aan dat het maken van magazines geen verspilling is van tijd en geld. Slechts 7% van de ontvangers gooit een toegestuurd magazine ongelezen weg. Twee derde geeft aan minimaal de helft van de artikelen te lezen en gemiddeld besteedt men bijna 21 minuten aan het magazine.

Daarnaast zien we dat bijna acht op de tien (78%) het (zeer) op prijs stelt het magazine van een bepaalde organisatie te ontvangen. Opvallend is dat 16% van de ontvangers die aangeven het magazine direct na ontvangst weg te gooien tóch de ontvangst van het magazine op prijs stelt. We kunnen stellen dat een magazine, ook onder de niet-lezers, bijdraagt aan het gevoel van waardering voor de organisatie. Ook in de middelenmix van jouw organisatie kan een traditioneel printmagazine dus niet ontbreken.

Wil je meer weten over het bereik, de waardering en de effectiviteit van jouw magazine? Neem contact met mij op! Bel 020-410 00 00 of mail naar mrotteveel@mediatest.nl

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek