Case: Pre-test banners gemeente Amsterdam: Straatintimidatie onder jongeren

Doel

Welke aanscherping is nodig voor een optimale inzet van deze banners?

De gemeente Amsterdam ontwikkelde een bannercampagne rondom straatintimidatie onder jongeren. Hiervoor zijn negen concepten (banners) ontworpen. Deze banners maken duidelijk dat intimidatie op straat niet acceptabel is.

De tone-of-voice van deze campagne is gewaagd en ongebruikelijk voor de manier waarop de gemeente normaalgesproken communiceert. Juist om deze reden is een pre-test uitgevoerd. In hoeverre komt de boodschap van de banners goed over en worden deze gewaardeerd? Nodigen de banners uit om door te klikken? Welke banners presteren het best (en waarom)? Welke verbeteringen of aanscherpingen zijn mogelijk ter optimalisatie van de nieuwe campagne?

Een krachtige aanpak

Van de negen banners zijn er zes getest. Ruim 200 Amsterdammers (in de leeftijd 18-34 jaar) beoordeelden de banners online. Enkele banners waren vooral gericht op mannen, andere banners juist op vrouwen. Via een split-run in de vragenlijst kreeg iedere respondent de juiste banners voorgelegd. Naast de standaardvragen die wij gebruiken bij pre-testen, kreeg de doelgroep voldoende ruimte om spontane reacties te geven. Tevens werd ingegaan op de mate waarin men de banners confronterend en/of belerend vindt overkomen.

Effect

De resultaten van de pre-test gaven aan dat het campagne-concept als geheel voor een groot deel voldoet aan de verwachtingen. Wel waren er duidelijke en concrete verbeterpunten, zowel in tekst als in targeting, waar de gemeente Amsterdam direct actie op heeft genomen. Inmiddels zijn de banners ‘live’ gegaan en geplaatst op diverse sites van VICE. De web-statistics zijn veelbelovend.

Benieuwd hoe we jouw campagne kunnen optimaliseren door middel van online onderzoek of mobiel onderzoek op diverse locaties? Neem contact met mij op! Bel 020-410 00 00 of mail naar svanfurth@mediatest.nl

Stephan van Furth | Managing Partner