Case: Pre-test tv-commercial: Contactloos Betalen

Doel

Hoe sterk is het concept van de tv-commercial ‘Contactloos Betalen’?

Eigen Fabrikaat heeft in opdracht van Betaalvereniging Nederland een eerste opzet voor de tv-commercial ‘Contactloos Betalen’ ontwikkeld. Het betreft een moving storyboard, inclusief voice-over. Doelstelling van het onderzoek is input te krijgen voor de verdere ontwikkeling van de commercial. Het onderzoek dient inzicht te bieden in de waardering voor het concept, de boodschapoverdracht en het effect van de commercial.

Een krachtige aanpak

MediaTest voerde een pre-test uit door middel van diepte-interviews met 15 consumenten uit de doelgroep. Gedurende de interviews is het moving storyboard aan de consumenten voorgelegd. Door spontane reacties van de doelgroep de ruimte te geven en slimme vragen te stellen werd input verzameld over het concept.

Effect

Het onderzoek maakte duidelijk dat het moving storyboard ‘Contactloos Betalen’ een goed concept is. De interviews hebben voldoende aanknopingspunten opgeleverd zodat MediaTest concrete aanbevelingen heeft gedaan om het concept verder aan te scherpen.

Benieuwd hoe we jouw concept kunnen optimaliseren door middel van onze pe-test? Neem contact met mij op! Bel 020-410 00 00 of mail naar svanfurth@mediatest.nl

Stephan van Furth | Managing Partner