Case: RTL – Wat kan tv-billboarding betekenen voor jouw merk?

Doel

Effectiviteitsstudie naar RTL tv-billboarding

De afdeling SPOT van RTL biedt adverteerders de mogelijkheid om via tv-billboarding (*) betere effecten voor het merk te realiseren. Om het gesprek met adverteerders onderbouwd en overtuigend te kunnen voeren, is een experimenteel, robuust en betrouwbaar onderzoek uitgevoerd dat inzicht biedt in de effectiviteit van de verschillende billboardvarianten. Gezien de doelstelling van tv-billboarding wordt met effectiviteit vooral de merkherinnering, (TOMA, spontane en geholpen herinnering), de opvalwaarde in het reclameblok en de mate waarin de billboards de aandacht vasthouden, bedoeld. Verder biedt dit onderzoek kansen voor het stimuleren van sales.

(*) Billboarding is een advertentievorm met een relevante koppeling tussen het programma en het merk of product. Een billboard vermeldt de volgende mededeling: “dit programma (of programmanaam) wordt/werd mede mogelijk gemaakt door …”.

Een krachtige aanpak

Om (merk)herinnering goed en betrouwbaar in kaart te brengen, heeft de doelgroep (25-54 jaar) eerst een video (12 minuten) bekeken met een deel van het programma ‘Chantal blijft slapen’, een daadwerkelijk RTL4 reclameblok en nog een deel van ‘Chantal blijft slapen’. Na enkele ‘afleidende’ vragen is op verschillende manieren de (merk)herinnering uitgevraagd. Om de effectiviteit te bepalen van alle billboardvarianten van drie adverteerders (met diversiteit in branches) hebben we gebruik gemaakt van een steekproef van ruim 3.500 respondenten. Hierbij konden we onderscheid maken tussen de inzet van:

  • een exclusief billboard met en zonder een tv-commercial
  • een flipboard 1e positie met en zonder een tv-commercial
  • een flipboard 2e positie met en zonder een tv-commercial

Effect

Het onderzoek leverde RTL een schat aan informatie op die direct is ingezet door de sales-teams. Deze inzichten geven RTL niet alleen overtuigingskracht in de gesprekken met adverteerders, maar laten ook overduidelijk de kracht tv-billboarding zien. Tv-billboarding blijkt (nog meer dan verwacht) uitstekend te werken om naamsbekendheid te genereren. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Er bestaat geen verschil in merkherinnering tussen een exclusief billboard en een eerste of tweede positie in een flipboard.
  • Een exclusief billboard of flipboard realiseert een hoge merkherinnering.
  • Er is een fors additioneel effect bij een combinatie van een exclusief billboard of flipboard met een tv-commercial.

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Neem contact met mij op! Bel 020-410 00 00 of mail naar svanfurth@mediatest.nl

Stephan van Furth | Managing Partner