Case: Transport en Logistiek Nederland: Optimalisatie communicatiemix

Doel

Transport en Logistiek Nederland (TLN) communiceert via diverse kanalen met hun leden en stakeholders. Onderzoek moet concrete actiepunten opleveren om deze mix te optimaliseren of opnieuw in te richten.

CASE-TRANSPORT EN LOGISTIEK NEDERLAND OPTIMALISATIE COMMUNICATIEMIX

Een krachtige aanpak

Door middel van een online enquête, focusgroepen en online diepte-interviews hebben we diepgaand achterhaald hoe het informatiegedrag van de doelgroep is en wat de rol hierin is van de diverse kanalen van TLN.

Conclusie

Door grondige analyse aangevuld met onze ervaring met onderzoek voor branche-organisaties hebben we TLN concrete aanbevelingen kunnen doen die betrekking hebben op een aanscherping van de positionering van de verschillende middelen en op de gewenste content hiervan.

Het onderzoek geeft TLN de gewenste handvatten om de solide basis die er ligt verder te optimaliseren.

Interessante case?

Benieuwd hoe we jouw communicatiemiddelen kunnen onderzoeken? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Michiel Rotteveel | Directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl