Case: Usability onderzoek PIANOo

Doel

Usability onderzoek onder inkopers, adviseur inkopers en juristen

Pianoo.nl wil overheidsinkopers en aanbesteders op een effectieve en efficiënte manier van informatie voorzien. Het aanbod van informatie op pianoo.nl is uitgebreid met nieuwe onderwerpen en door de jaren heen zijn de wensen en behoeften van bezoekers mogelijk veranderd. Om die reden wil PIANOo hernieuwd inzicht in het oordeel en de wensen van gebruikers. Om dit te achterhalen heeft PIANOo, vanuit de aanbesteding webonderzoek van Rijksoverheid, MediaTest gevraagd onderzoek te doen naar de website. Het uiteindelijke doel is om pianoo.nl te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Een krachtige aanpak

De doelstelling van het onderzoek vereiste enerzijds een inventariserende aanpak en anderzijds een diepgaand inzicht in gedrag. Om beide recht te doen heeft MediaTest een combinatie van mini-focusgroepen en usability interviews uitgevoerd. Door middel van drie inventariserende mini–focusgroepen met verschillende typen gebruikers zijn we ingegaan op de verwachtingen en behoeften. Vervolgens is in tien individuele interviews de diepte gezocht en gefocust op knelpunten.

Effect

MediaTest heeft de inzichten omgezet naar concrete aanbevelingen en quick wins, waarmee PIANOo direct aan de slag is gegaan. Enkele aanbevelingen waren ook structureler van aard en vergen een grotere aanpak om de website te optimaliseren om betere aansluiting te vinden bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

Benieuwd hoe we jouw website kunnen optimaliseren door middel van diepgaand online usability-onderzoek? Neem contact met mij op! Bel 020-410 00 00 of mail naar bkleijn@mediatest.nl

Bart Kleijn | Client Director