Bij kwalitatief concept-/pretesten wordt diepgaand inzicht verkregen in de achterliggende motivaties en redeneringen van jouw doelgroep ten aanzien van de nieuwe campagne.

Ontdek de kracht van kwalitatief concept-/pretesten

In individuele interviews of in kleine groepen spreken wij met de doelgroep van jouw nieuwe campagne. Tijdens deze gesprekken stellen we veel vragen. We vragen door naar achterliggende motivaties en redeneringen. Elk aspect van de campagne komt ter sprake: de boodschap, de vormgeving, de tekst, et cetera. De waardering voor en het effect van jouw nieuwe campagne brengen we gedetailleerd in kaart.

Face-to-face of online

We voeren de interviews of groepsgesprekken face-to-face of online uit. Dit is afhankelijk van het doel van onderzoek maar ook van praktische overwegingen. Zo is het bij online interviews gemakkelijker een landelijke spreiding te realiseren en om, in de huidige tijd, te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Bij face-to-face onderzoek is het fijn om de deelnemers aan het woord te zien en is gemakkelijker om bepaalde uitingen voor te leggen. In beide gevallen kan de opdrachtgever de gesprekken live volgen en aanvullende vragen inbrengen.

Diepgaande inzichten

De kwalitatieve concept-/pretest levert veel gedetailleerde inzichten op ten aanzien van de wijze waarop de doelgroep jouw nieuwe campagne beleeft en waardeert. Daarnaast komen we met concrete aanbevelingen ter optimalisatie van de campagne voordat deze gelanceerd wordt.

Wist je dat we naast kwalitatief concept-/pretesten ook kwantitatief concept-/pretesten? Een grote groep deelnemers beoordeelt dan de nieuwe campagne dan middels een online vragenlijst.

Wat levert het op?

MediaTest geeft jouw campagne kracht. Dat doen we met snel en doordacht onderzoek, met de nadruk op de praktische verbeterpunten van de uiting(en). Bij onze kwalitatieve concept-/pretesten kan je het volgende verwachten:

  • Analyse en advies op strategisch én operationeel niveau
  • Overzicht van de sterke en zwakke punten van jouw campagne
  • Overzicht van de mogelijkheden om jouw campagne te verbeteren
  • Concreet actieplan en agile ondersteuning tijdens de doorontwikkeling

Wil je ook een kwalitatieve concept-/pretest?

Onderstaande cases/blogs laten de toegevoegde waarde van een campagne concept- en pretest test zien. Wil je eens bespreken wat past voor jouw merk of organisatie? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Michiel Rotteveel | Managing partner/directeur onderzoek
020-410 00 00 | mrotteveel@mediatest.nl