kwalitatief onderzoek

BLOG-Online kwalitatief onderzoek
Online kwalitatief onderzoek, een prima alternatief
||,
Offline kwalitatief onderzoek heeft vaak grote meerwaarde bij het verkrijgen van diepgaand inzicht in de mens achter de data, maar kent soms wel een aantal struikelblokken, waaronder: Het vaststellen van een locatie en dagdeel die zowel voor klant, respondent als...
continue reading
concepttest noordhoff - lesmateriaal frans
Case: Concepttesting voor Noordhoff Uitgevers
||, ,
Noordhoff Uitgevers levert educatieve diensten en producten aan basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, hoger onderwijs en aan onderwijsprofessionals. Het ontwikkelen en herzien van onderwijsmethoden is een intensief proces, waarbij kwaliteit voor de docent voorop staat. Een belangrijk ijkpunt in dat ontwikkelproces...
continue reading
CASE-Cito customer journey
Case: Hoe ziet de customer journey van Cito eruit?
||, ,
Cito is een begrip in het primair en voortgezet onderwijs. Om haar klanten optimaal te bedienen én om marktleider te blijven, wil Cito graag de customer journey van haar klanten in kaart brengen. Tegelijkertijd heeft Cito een nieuwe propositie voor...
continue reading
Eigenfabrikaat-pre-test-tv-commercial-contactloos-betalen-800x490
Case: Pre-test tv-commercial: Contactloos Betalen
||, ,
Hoe sterk is het concept van de tv-commercial ‘Contactloos Betalen’? Eigen Fabrikaat heeft in opdracht van Betaalvereniging Nederland een eerste opzet voor de tv-commercial ‘Contactloos Betalen’ ontwikkeld. Het betreft een moving storyboard, inclusief voice-over. Doelstelling van het onderzoek is input...
continue reading
CASE-NS interne communicatie middelen
Case: Interne communicatiemix van NS
||, ,
Wat is de optimale invulling van de interne communicatiemiddelen, zodat NS effectief met haar medewerkers kan communiceren? Binnen NS wordt voor de interne communicatie ene groot aantal middelen ingezet, deels vanuit de afdeling communicatie en deels buiten de afdeling om....
continue reading
Logotest regionale dagbladen van de Persgroep
Case: Logotest regionale dagbladen van de Persgroep
||,
Doelstelling van de Persgroep was de visuele identiteit van haar regionale dagbladen in lijn te brengen met die van het Algemeen Dagblad. Daartoe ontwikkelde de Persgroep per dagblad een aantal voorstellen voor nieuwe logo’s. Aan MediaTest de onderzoeksvraag om via...
continue reading